středa 6. září 2017

Aktuální informace ke studiu VU3V


Upřesnění změn podmínek studia VU3V: pro následující semestr platí, že do studia VU3V se mohou zapojit občané České republiky důchodového věku (tj. osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci. Co se týče těch, kteří tyto podmínky nesplňují, ale studovali minulý semestr, měli by mít možnost dostudovat (bez přerušení) k nejbližší promoci. Toho, kdo minulý semestr vynechal a chtěl by se nyní vrátit, už do studia zařadit, bohužel, nelze.

čtvrtek 31. srpna 2017

Představuje se… Výtvarný ateliér Duhovka

V prostorách knihovnické Galerie na schodech budete mít možnost si  v průběhu měsíce září až do 6. října prohlédnout výstavu výtvarných prací nazvanou Představuje se ....Výtvarný ateliér Duhovka. Jedná se celoroční průřez prací Výtvarného ateliéru SVČ Duhovka Břeclav. Ateliér je zaměřen na výuku výtvarných technik od malých školáků až po studenty středních škol, jde o techniky: kresba, malba, grafika, témata: krajinomalba, portréty, abstrakce, studijní a studiové kresby.
pondělí 28. srpna 2017

Dana Drábová - Příběh uranuLetošní podzimní cyklus přednášek zaměřených na popularizaci vědy Cesta nejen ke hvězdám bude zahájen tématem nazvaným Příběh uranu, které přednese osoba v naší republice nejpovolanější, jaderná fyzička a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Dana Drábová. Přednáška se uskuteční v pondělí 18. září v 18 hodin v malém sále knihovny. Vstupné dobrovolné.
Z anotace přednášky: Budeme sledovat pouť prvku, který ještě donedávna nepatřil mezi nějak důležité, ale za posledních 100 let ovlivnil život na celé naší planetě, a ještě dlouho jej ovlivňovat bude. Povíme si příběh o jeho dlouhé cestě vesmírem od výbuchu supernovy do současnosti. Nemalou roli v příběhu uranu hraje i malé severočeské město Jáchymov, které se díky tomuto elementu zapsalo do světové technické i kulturní historie.
Zmíníme objevení uranu v jáchymovském smolinci v roce 1789 Martinem Klaprothem, dále jak pomohl změnit naše chápání fyziky na počátku 20. století a také jeho použití jako ničivé zbraně. Pochopitelně popíšeme i jeho nezastupitelnou roli v energetice, kterou získal v uplynulých sedmdesáti letech.
Novinky v knihovně

V rámci zlepšování služeb čtenářům přicházíme s dalšími změnami – od září jsme spojili hudební oddělení, čítárnu, zvukovou knihovnu a studovnu do jednoho oddělení a díky vstřícnosti města jej vybavili novým moderním nábytkem. Nové oddělení naleznete v prostorách bývalé studovny v prvním patře přístavby ve dvoře. Stávající čítárna v přízemí historické budovy knihovny byla přeměněna na nově zařízený multifunkční sál, kde budou probíhat kulturní a vzdělávací akce. Stávající malý sál bude nyní sloužit jako počítačová učebna pro pořádání počítačových i jiných vzdělávacích kurzů. Také tyto prostory jsou vybaveny novým moderním nábytkem.  Věříme, že tyto změny přivítáte a zájem o akce pořádané knihovnou i nadále poroste.Další důležitou změnou je úprava půjčovní doby. Nově zavádíme jednotnou půjčovní dobu ve všech odděleních ústřední knihovny, a to každý všední den od 10 do 18 hodin. Pouze v dětském oddělení bude otevřeno jako doposud, tj. od 13 do 18 hodin. Věříme, že toto rozšíření a zjednodušení výpůjční doby čtenáři i návštěvníci knihovny ocení.

čtvrtek 10. srpna 2017

Uzavření čítárny, studovny a oddělení pro děti

Z důvodu rekonstrukce a připravovaných organizačních změn bude od 21. srpna do 3. září uzavřena  čítárna,  studovna a oddělení pro děti.
Knihy, CD a časopisy bude možné vracet na oddělení pro dospělé čtenáře, které zůstává v provozu. Zde bude k dispozici také denní tisk.
V pátek 1. září bude zavřeno ve všech provozech knihovny včetně poboček.

Srpnový prázdninový týden pro děti

Na dětské čtenáře čeká ještě jeden Prázdninový týden pro děti, který proběhne v pondělí 14. a ve čtvrtek 17. srpna. Dětské oddělení bude v tyto dny otevřeno i dopoledne od 9 do 12 hodin. V pondělí se děti mohou těšit na Pohádkové putování po knihovně, Pohádkové kreslení a mandaly a představení nových deskových her a ve čtvrtek na Dopoledne s Kinectem a odpolední představení nových deskových her a promítání filmové pohádky.

čtvrtek 27. července 2017

VU3V: Cestování - co jste možná nevěděli

Zveme všechny zájemce ke studiu dalšího semestru Virtuální Univerzity třetího věku, tentokrát na téma Cestování - co jste ještě nevěděli.


Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství. Výukový garantem tohoto semestru je Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Témata jednotlivých přednášek:  
  •    Cestování a cestovní ruch
  •     Historie cestování
  •     Lázeňství a jeho historie
  •     Za čím lidé cestují
  •     Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla
  •     Pojeďme do světa
První přednáška začíná v úterý 26. září 2017 v 15 hodin ve velkém sále knihovny, registrace bude probíhat už od 14 hodin.

Ke studiu je možné se připojit i v tomto semestru, nově ale mohou VU3V studovat
pouze osoby s nárokem na starobní důchod nebo invalidní důchodci.

Cena kurzu za celý semestr je stanovena na 420,- Kč, pro čtenáře knihovny 300,- Kč.

středa 26. července 2017

LiStOVáNí.cz: Torey Hayden - Zvíře

První podzimní představení z cyklu scénických čtení LiStOVáNí.cz v břeclavské knihovně nazvané Zvíře s podtitulem Příběh o klukovi, který promluvil, se uskuteční v sobotu 23. září v 18 hodin ve velkém sále knihovny. Akce se koná  za osobní účasti autorky Torey Hayden, po skončení představení bude následovat diskuze, prodej knih a autogramiáda.
Jedná se o příběh zkušené dětské psychoterapeutky věnovaný teenagerovi Kevinovi, který se na začátku příběhu ukrývá před lidmi do pomyslné klece stolů a židlí. Odmítá komunikovat a nikdo si s ním neví rady, není jasné, co se mu přihodilo a kdo mu ublížil. Torey L. Hayden, autorka řady velmi úspěšných románů z prostředí školy pro děti s poruchami chování, krok za krokem rozplétá složitý případ dětské úzkosti, která u Kevina vedla k neřízené agresivitě. Účinkují Věra Hollá a Pavel Oubram, vstupné 100 Kč, v předprodeji 80 Kč, předprodej v čítárně knihovny.

Pohádkový čtvrtek s Gruffalem

Dětské čtenáře čeká 3. srpna v dětském oddělení Pohádkový čtvrtek s Gruffalem. Dopoledne od 9 do 12 hodin to bude Knihovnická dílna se čtením a vyráběním (příspěvek na materiál 10 Kč) a odpoledne od 13 do 18 hodin vyrábění prázdninových odznáčků a magnetek (příspěvek na materiál 15-20 Kč/ks).


úterý 27. června 2017

Pár slov k zamyšlení

Mgr. Zdeněk Chmelka vydal v koedici s břeclavskou knihovnou už druhou knihu. Tentokrát jde o publikaci Pár slov k zamyšlení aneb Vzkaz tištěného svitku z Pavilonu harmonie a štěstí s podtitulem Inspirativní myšlenky českého „poutníka“ ovlivněné tradiční čínskou filozofií. 

Jedná se o malou sbírku kontemplativních, zpravidla nerýmovaných veršů a inspirativních myšlenek vycházejících z autorova vnitřního cítění a do jisté míry ovlivněných smýšlením tradiční čínské filozofie.
Autor dle svých vlastních slov doufá, že v těchto „slovech k zamyšlení“ najde čtenář podněty k rozjímání o daru života a jeho hlavním smyslu, a také impuls k pootevření dvířek do vlastního nitra za účelem uvědomění si existence rozdílných přístupů mysli k okolnímu světu.


středa 7. června 2017

Odstávka elektrického proudu


Prázdninová výpůjční doba

Upozorňujeme čtenáře, že ústřední budova knihovny bude první červencový týden uzavřena. V dalších prázdninových týdnech platí ve všech provozech hlavní budovy knihovny na ulici Národních hrdinů 9 normální půjčovní doba, z provozních důvodů bude  ale každý pátek pro veřejnost zavřeno.
Na pobočce v Poštorné bude o prázdninách otevřeno v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin, na pobočce v Charvátské Nové Vsi bude otevřeno v pondělí od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin a ve Staré Břeclavi v úterý od 10 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin.
Burza vyřazených knihOd úterý 6. června od 12 hodin do pátku 16. června si budou moci zájemci za velmi příznivé ceny vybrat v průjezdu knihovny ze široké nabídky vyřazených knih a obohatit jimi svou rodinnou knihovničku.