úterý 7. dubna 2009

Noc s Andersenem v Poštorné

Stejně jako v předchozích letech, bylo i letos nocování v knihovně nezapomenutelné a velice živé.
V krásné budově poštorenské pobočky nocovalo v pátek 3. dubna 17 dětí, 2 starší pomocníci z řad studentů a 2 knihovnice. Bohužel nepřišly všechny přihlášené děti, překazily jim to vyskytující se neštovice a jiné neduhy.
Program letošní Noci s Andersenem se týkal knih Františka Nepila: Já Baryk, Naschválníčci a dalších, ale stěžejní knihou byla ta prvně jmenovaná. Příběhy pejska Baryka nás všechny okouzlily. Prvním úkolem bylo navrčet se psí kalendář, pak jsme si společně přečetli příběh na březen – měsíc mžourání a z tohoto příběhu spáčům vyplynuly tři úkoly (opravdu moc těžké), všichni je ale zvládli s přehledem. Další příběh se týkal měsíce dubna - měsíce čiperných blech. Po jeho přečtení jsme si zahráli všem známou hru Blechy s velkým nasazením a blechy se honily po celé knihovně. Protože Baryk se kamarádí s mnoha zvířátky, tak si naši spáči vyrobili pěkné masky například psa, žáby, zajíce, čápa, medvěda a jiných zvířátek. Každý nocležník si vymaloval i svého dřevěného Baryka, kterého si odnesl domů i se svou maskou. Hráli jsme spoustu her, soutěží u kterých jsme se nasmáli, taky jsme si zazpívali a nechyběla ani noční diskotéka.
Před spaním jsme všem spáčům předčítali z knihy Renaty Štulcové z období středověké Moravy. Kniha teprve vyjde, ale spisovatelka knihovnám rozeslala jednu kapitolu z této připravované knihy: Mojmír – Cesta pravého krále.
Ráno čekaly na všechny nocležníky krásně upečené koláče, které dětem věnovalo Pekařství Křižák, spousta dobrot od firmy Racio a velký hrnec čaje. Domů se dětem moc nechtělo a navrhovaly další spaní, pokud možno hned na příští měsíc.

Soňa


Žádné komentáře: