úterý 7. září 2010

Novinky v regionálním fondu

Fond regionální literatury naší knihovny shromažďuje knihy s regionální tematikou a knihy regionálních autorů především z území bývalého břeclavského okresu, obsahuje ale i materiály týkající se širší oblasti celého moravského Slovácka. V poslední době bývají do regionálního fondu zařazovány knihy z přilehlých příhraničních regionů – slovenského Záhorí či rakouských regionů Waldviertel a Weinviertel.


Regionální fond je průběžně doplňován jak nově vyšlými knihami, tak nákupem starších publikací v antikvariátech i od soukromých osob. Nejstarší svazky pocházejí z přelomu 19. a 20. století, součástí fondu jsou i knihy bývalé Veřejné knihovny města Břeclavě, zachráněné po Mnichovu 1938 před zničením zásluhou tehdejšího knihovníka Karla Sýkory. Fond obsahuje prozatím více než 2.600 svazků, za zmínku stojí třeba budování sbírky bibliofilských tisků z dvacátých a třicátých let 20. století, která tiskla tehdy slavná břeclavská tiskárna Vladimíra Chlandy.

Jelikož se fond neustále rozrůstá o nové tituly, chtěl bych Vás touto formou o těchto nových přírůstcích pravidelně informovat. Věřím, že tuto novinku přivítáte a bude pro Vás co možná nejvíce přínosná.

A hned první ochutnávka:

Letos u příležitosti 700 let od likvidace templářského řádu francouzským králem 1307-1312 vyšla publikace s velmi dlouhým názvem Templáři v zemích českých králů : Morava, Slezsko, Lužice, Rakousy, aneb, Co všelikého se templářům událo a co vlastnili v těch skvělých zemích, jež později sluly země Koruny české, na pozadí dějin řádu tohoto slavného od autora honosícího se pseudonymem Templarius Bohemicus s fotografiemi Marie Holečkové a grafické úpravě Kameela Macharta. Titul navazuje na úspěšnou publikaci věnovanou působení teplářského řádu v Čechách. Nyní se autoři podrobně věnují aktivitám templářů na Moravě, ve Slezsku, Lužici i v Rakousích. Kniha podrobně mapuje moravské lokality, v nichž templáři působili a přináší bohatou obrazovou dokumentaci toho, co z aktivit templářského řádu můžeme obdivovat i dnes. Nás pochopitelně nejvíce zajímají blízké Čejkovice jako sídlo zemského kontura, protože k čejkovickému templářskému panství patřily i vsi Vrbice a Rakvice přináležící k Břeclavsku.

Jarek

Žádné komentáře: