pátek 30. září 2011

Týden v kraji knihoven

V prvním říjnovém týdnu bude v českých knihovnách probíhat již 15.ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto Týdne zní Patnáctý kraj ČR – kraj knihoven. Pozvánka na některé akce už jsme tu inzerovali, ale pojďme se ty ještě jednou pěkně shrnout.
Už v předvečer Týdne s břeclavskou knihovnou se v pátek 30. září 2011 na pobočce Poštorná od 18 do 21:30 hodin uskuteční literární pásmo pro děti na motivy knih Miloše Kratochvíla nazvané Večer s pachateli dobrých skutků. Po celý měsíc pak bude na poštorenské pobočce probíhat literární soutěž pro děti na Po stopách pachatelů dobrých skutků.
V pondělí 3. října 2011 bude ve vstupní prostorách před dospělým oddělením zahájen výprodej vyřazených knih a časopisů z fondu Městské knihovny Břeclav za velmi příznivé ceny.
V dětském oddělení proběhne od 13 do 17 hodin výtvarná soutěž pro děti Podzimní jablko o nejkrásnější malované jablíčko, kterou knihovna každoročně pořádá ve spolupráci se ZŠ a MŠ Kupkova. Na dětském oddělení a pobočkách se budou po celý měsíc konat akce pro prvňáčky zvané Poprvé do školy, poprvé do knihovny, které formou soutěží, hádenek a kvízů seznamují malé školáčky s knihovnou a knihami. Na pobočce v Charvátské Nové Vsi se v 18 hodin uskuteční přednáška PhDr. Aleny Káňové Lidový kroj v charvátské části Podluží, zaměřující se mj. na historii lidového kroje v této městské části.

V úterý 4. října 2011 se v malém sále od 14 hodin uskuteční Hudební odpoledne s Edith Piaf, pásmo písní francouzské šansoniérky (včetně interpretací v podání českých zpěváků), spojené s vyprávěním o jejím životě. Akce je pořádána ve spolupráci s Tyflocentrem Břeclav, ale je volně přístupná i široké veřejnosti.

V dětském oddělení se uskuteční odpoledne s filmovými pohádkami Pohádky z promítačky, určené školním družinám, ve 14 hodin budou v rámci této akce vyhlášeni výherci soutěže Knižní zvěřinec. Na pobočce ve Staré Břeclavi bude od 18 hodin probíhat beseda pro veřejnost s dietoložkou Mgr.Lenkou Zelinkovou Zdravý životní styl o tom, jak žít zdravě, lépe a déle.

Ve středu 5. října 2011 dopoledne se bude ve velkém sále knihovny konat VŘSČ - Velké říjnové společné čtení, které si klade za cíl zapojit co nejvíce žáků z břeclavských škol do společného čtení ze svých oblíbených knih.
Ve studovně bude úvodní lekcí počítačového kurzu určeného úplným začátečníkům, nazvaného Seznámení s počítačem, zahájena podzimních řada kurzů, určených těm, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit v práci s počítačem. Lekce probíhají ve studovně knihovny vždy ve středu a v pátek od 9 do 11 hodin.

Na pobočce v Poštorné se dopoledne budou žáci ZŠ Komenského pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Odpoledne bude na dětském oddělení od 13 od 17 hodin probíhat Knižní zvěřinec III - knihovnická dílna pro děti, které si tu budou moci vyrobit masky svých oblíbených zvířátek.
Ve čtvrtek 6. října 2011 se velkém sále bude dopoledne konat Autorské čtení Milana Ráčka, člena rakouského PEN klubu, určené žákům břeclavských základních škol. V 18 hodin bude spisovatel Milan Ráček číst ze svých knih, psaných v němčině, ale ve dvou případech přeložených i do češtiny, i pro veřejnost. Večerem bude provázet Dr. Karel Křivánek, vstup je volný, jste srdečně zváni.

V pátek 7. října 2011 bude Týden s břeclavskou knihovnou zakončen besedou se spisovatelem Milošem Kratochvílem určenou žákům břeclavských základních škol, která proběhne dopoledne ve velkém sále knihovny.
Pokud Vás některá z připravovaných akcí zaujala, těšíme se v naší knihovně, v "kraji knihoven", nashledanou.

Jarek

Žádné komentáře: