pondělí 14. listopadu 2011

Slavnostní otevření knihovny v Poysdorfu

Projekt Knihovna bez hranic připravila Městská knihovna Břeclav s partnerskou knihovnou v Poysdorfu s cílem posílit spolupráci v oblasti kulturního rozvoje obou měst se zaměřením na oblast jazykového i obecného vzdělávání a přispět tak k zlepšování soužití generací v příhraničním regionu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


V minulých dnech byli zástupci břeclavské knihovny pozváni na slavnostní otevření nově rekonstruované farní knihovny v Poysdorfu. Akce byla zahájena slavnostním požehnáním nových prostor místním duchovním, po kterém následoval kulturní program v sále nad knihovnou.

Proběhlo zde autorské čtení Rudiho Weisse a Michaela Staribachera, dvou regionálních spisovatelů z oblasti Weinviertel, kteří přednesli ukázky ze své tvorby, z části přímo v místním nářečí. O hudební doprovod se postarala tamní amatérská kapela, která zahrála několik dolnorakouských lidových skladeb.


V závěru celé akce poděkoval vedoucí místní knihovny Josef Fürst všem, kteří se na úspěšné rekonstrukci knihovny podíleli. Veřejného poděkování se dostalo i břeclavské knihovně, která poysdorfským dětem darovala několik dětských knih ze svých přebytků. Ředitel knihovny Mgr. Marek Uhlíř následně popřál nově rekonstruované knihovně mnoho zdaru a spoustu spokojených čtenářů. Věřme, že se nadějně započatá spolupráce brzy dočká další společné akce, utužující vzájemné vztahy s našimi rakouskými sousedy.


Žádné komentáře: