čtvrtek 10. května 2012

Chcete se naučit, jak sestavovat rodokmen?


Městská knihovna Břeclav srdečně zve všechny zájemce na večerní kurs Základy genealogie – občanského rodopisu. 
Kurz sebude konat v termínu 8.6. 2012 – 29.6.2012, vždy v pátek od 17 - 19:30 hod. v malém sále knihovny.
Skládá se ze čtyř tříhodinových lekcí (tj. 12 vyučovacích hodin). Přednášejícím je  Mgr. Pavel Kocman z Brna.
Cena kurzu je 1200,- Kč (pro čtenáře Městské knihovny Břeclav 1000,- Kč).

Kurs je určen pro začátečníky a mírně pokročilé laické badatele, případně další zájemce o genealogii se zaměřením na regionální historii břeclavského regionu.

Během kursu budou vysvětleny základní pojmy, metody, probrány genealogické prameny, potřebné znalosti a praktické dovednosti, jež je třeba znát (systém archivnictví ČR, dějiny správy, čtení písma, jazyky), závěr kursu je věnován čtení ukázek z matrik a ukázce sestavování rodokmenu.

Osnova kurzu:

I. lekce
1. Definice genealogie
2. Základní literatura (genealogická, historická, vlastivědná, bibliografie)
3. Základní pojmy (rozrod, vývod, příbuzenské a pokrevenské tabulky, rodokmen, číslování předků)

II. lekce
4. Genealogické prameny (písemné, ústní, hmotné)
5. Dějiny správy (sytém úřadů v minulosti)
6. Systém archivnictví ČR

III. lekce
7. Praktické dovednosti (paleografie – čtení starých písem; jazyky – němčina, latina; místní a vlastní jména v minulosti)
8. Struktura a vývoj matričního zápisu, základní pojmy z matrik

IV. lekce
9. Čtení ukázek z matrik
10. Jak postupovat při sestavování vlastního rodokmenu?


Kurz má omezenou kapacitu a je proto nutné se na něj přihlásit předem, a to do 1.6. 2012 ve studovně Městské knihovny Břeclav.

V návaznosti na tento základní kurs lze uspořádat kurs pro pokročilé zaměřený na praktické znalosti a dovednosti, především na paleografii – čtení starého písma.

Žádné komentáře: