pátek 31. října 2014

Žítkovské čarování

Akcí měsíce listopadu bude v břeclavské knihovně autorské čtení Jiřího Jilíka nazvané Žítkovské čarování aneb pravdivý příběh žítkovských bohyní, které se bude konat ve velkém sále knihovny  v úterý 18. listopadu v 18 hodin. 
Na moravských Kopanicích, v kraji lesů a horských planin Bílých Karpat, se protínají siločáry minulosti a budoucnosti. Jen tak si lze vysvětlit, že některé ženy z osady Žítková uměly nahlédnout do dějů, které teprve nastanou. Říkalo se jim bohyně a jejich umění nazvali lidé bohyňováním. Činnost těchto bohyní se ovšem zdaleka nesoustřeďovala jen na předvídání budoucnosti. Jejich úkol byl mnohem praktičtější – pomáhat a poskytovat rady tam, kde člověk pro svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak dál.

Vydejte se spolu s námi po stopách lidové magie v Bílých Karpatech, nahlédněte do života žítkovských bohyň a do dnes již zaniklého fenoménu, jehož kořeny sahají do pradávné minulosti. Součástí besedy bude promítání krátkého filmu o moravských Kopanicích.


Žádné komentáře: