čtvrtek 26. března 2015

Jak zkoumáme Velký třesk

Od dubna zahajujeme v knihovně nový cyklus přednášek s tématem astronomie. Prvním přednášejícím bude český teoretický fyzik a popularizátor astrofyziky a astronomie prof. RNDr. Petr Kulhánek s tématem Jak zkoumáme Velký třesk.
Lze pozorovat i události v průběhu Velkého třesku? Existují dvě teoretické možnosti: reliktní neutrina a reliktní gravitační vlny. Zdá se, že jedné z nich jsou astronomové právě na stopě... Provádějí také aktivní experimenty – pracují v laboratořích na umělé přípravě pralátky, ze které vznikal vesmír. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna v 18 hodin ve velkém sále knihovny.


Žádné komentáře: