čtvrtek 28. května 2015

Závěrečný seminář Virtuální univerzity třetího věku v Břeclavi

Závěrečný seminář Virtuální univerzity třetího věku v Břeclavi Břeclavská knihovna s úspěchem pokračuje v projektu Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V). Na slavnostní ukončení každého semestru se v některém ze zúčastněných měst konají závěrečné semináře. Tentokrát byla z moravských konzultačních středisek pro pořádání této akce vybrána Městská knihovna Břeclav.


V zaplněném sále Domu školství si mohli ve středu 27. května senioři vyslechnout zdravici starosty města Ing. Pavla Dominika, který seminářem převzal záštitu, seniory přivítali také ředitel knihovny Mgr. Marek Uhlíř a místostarosta Milan Vojta, M. A.V odborné části semináře zazněly přednášky doc. Jiřího Viewegha o lužních lesích a PhDr. Miroslava Geršice o Lichtenštejnech na Břeclavsku. O kulturní část programu se pod vedením učitelky Kristýny Osičkové ze Základní umělecké školy Břeclav postarali mladí nadějní hráči na cimbál Tadeáš Tomšej z Moravského Žižkova a Eva Blažková z Tvrdonic.
Nezanedbatelnou složkou společného setkání je také neformální výměna studijních zkušeností se spolužáky z jiných středisek a poznávání místních zajímavostí dané lokality. Dvě stovky seniorských studentů z celkem dvanácti moravských měst tak měly možnost navštívit expozice břeclavského muzea, synagogu nebo Lichtenštejnský dům, ti zdatnější se mohli pokochat vyhlídkou ze zámecké věže a mnozí využili i možnosti exkurze do nového břeclavského zámeckého pivovaru.
Zúčastnění seniorští studenti byli nadšeni bohatým programem, který byl pro ně připraven, a mnohé z nich zaujala Břeclav natolik, že se sem chystají v létě vrátit a projít si město i okolí ještě jednou. Městská knihovna Břeclav by chtěla tímto ještě jednou poděkovat městu za projevenou podporu, dík za spolupráci patří také ostatním městským příspěvkovým organizacím – městskému muzeu za zpřístupnění expozic, Domovu seniorů za přípravu občerstvení a organizaci TEREZA za technickou výpomoc.

Žádné komentáře: