pátek 11. září 2015

VU3V - Kouzelná geometrie

Dalším semestrem pokračuje i  Virtuální univerzita třetího věku (VU3V), jejíž garantem je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.  Úvodní přednáška tohoto semestru proběhne v úterý 29. září v 15 hodin v malém sále knihovny, registrace studentů začíná o hodinu dříve – od 14 hodin, přihlásit je ale možné se i kdykoliv během září ve studovně knihovny.
Pro podzimní semestr si studenti vybrali téma Kouzelná geometrie. Nelekejte se názvu, nejde o nějaké matematické poučky, tématy přednášek budou např. vztah geometrie a architektury v dobách minulých i v moderní architektuře, v další se studenti mohou dozvědět, jak se geometrie projevuje v ornamentech nebo v živé přírodě.


Ke studiu se stále mohou přihlásit i ti zájemci, kteří zatím se studiem Virtuální univerzity třetího věku váhali. Podmínky studia totiž umožňují se ke studiu kdykoliv připojit, případně některý semestr studia vynechat. Po absolvování šesti kurzů – neomezeně časově – má senior nárok na promoci v aule ČZU v Praze. Virtuální Univerzitu třetího věku mohou studovat osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku i osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní). Školné za semestr je 420,- Kč, čtenáři knihovny platí snížené školné 300,- Kč.

Další informace lze získat na stránkách u Mgr. Jaroslava Čecha, který celé studium Univerzity třetího věku v břeclavské knihovně organizačně zajišťuje – tel. č. 725 107 305 nebo e-mail cech@knihovna-bv.cz

Žádné komentáře: