pátek 15. dubna 2016

Mají gravitační vlny naději?

I v tomto roce bude v břeclavské knihovně probíhat cyklus populárně vědeckých  přednášek Cesta nejen ke hvězdám. Profesor Petr Kulhánek v pátek 22. dubna v 18 hodin v malém sále knihovny seznámí zájemce s přednáškou na téma Mají gravitační vlny naději?  Gravitační vlny jsou jedním z jevů předpovězených Einsteinovou obecnou relativitou. V září 2015 byly tyto jemné záhyby časoprostoru poprvé zachyceny detektorem LIGO. Pozemské systémy (americké LIGO a Evropské VIRGO) zaměřují polohu zrcadel v ramenech dlouhých několik kilometrů.
Oba systémy byly kompletně přestaveny a od roku 2016 začaly s novými měřeními. A co víc – připravuje se projekt tří sond, které budou svou vzájemnou polohu měřit přesně lasery na vzdálenost 5 milionů kilometrů, gravitační vlny se hledají pomocí sítě pulzarů a není vyloučené, že je jednou polapíme i v kvantových experimentech na laboratorním stole.


Žádné komentáře: