pondělí 3. října 2016

Náš vnitřní čas s Helenou Illnerovou

V přednáškovém cyklu Cesta nejen ke hvězdám je po čase pro zájemce připraveno opět „neastronomické“ téma. Ve čtvrtek 20. října v 18 hodin v malém sále knihovny přivítáme Helenu Illnerovou s přednáškou Náš vnitřní čas.

Všechny živé organismy vykazují denní rytmy. U člověka jsou to např. rytmy ve spánku a bdění, v tělesné teplotě či ve stovkách dalších proměnných. Savčí a tudíž i lidské rytmy jsou řízeny z centrálních biologických hodin uložených v mozku. Ukazuje se však, že hodiny se nacházejí i v periferních orgánech jako jsou játra, srdce, ledviny apod., a že centrální hodiny zejména koordinují činnost orgánů k jednotnému vnitřnímu času.

Přednáška ukáže, jak jsou savčí hodiny synchronizovány s vnějším dnem pomocí pravidelného střídání světla a tmy, jaké světlo je zejména pro tuto synchronizaci potřebné, a jak za určitých okolností může dojít k desynchronizaci celého časového systému s vnějším prostředím i navzájem mezi jednotlivými orgány. Tato desynchronizace může být rizikovým faktorem pro spánková, psychická, metabolická, nádorová i kardiovaskulární onemocnění. V závěru bude pak podán návod jak zdravě žít, který pomůže tento rizikový faktor umenšit.

Helena Illnerová je česká fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky, která jako první na světě se svým týmem zjistila, že tvorba melatoninu v šišince mozkové je řízena biologickými hodinami v mozku.

Žádné komentáře: