úterý 27. června 2017

Pár slov k zamyšlení

Mgr. Zdeněk Chmelka vydal v koedici s břeclavskou knihovnou už druhou knihu. Tentokrát jde o publikaci Pár slov k zamyšlení aneb Vzkaz tištěného svitku z Pavilonu harmonie a štěstí s podtitulem Inspirativní myšlenky českého „poutníka“ ovlivněné tradiční čínskou filozofií. 

Jedná se o malou sbírku kontemplativních, zpravidla nerýmovaných veršů a inspirativních myšlenek vycházejících z autorova vnitřního cítění a do jisté míry ovlivněných smýšlením tradiční čínské filozofie.
Autor dle svých vlastních slov doufá, že v těchto „slovech k zamyšlení“ najde čtenář podněty k rozjímání o daru života a jeho hlavním smyslu, a také impuls k pootevření dvířek do vlastního nitra za účelem uvědomění si existence rozdílných přístupů mysli k okolnímu světu.


Žádné komentáře: