čtvrtek 27. července 2017

VU3V: Cestování - co jste možná nevěděli

Zveme všechny zájemce ke studiu dalšího semestru Virtuální Univerzity třetího věku, tentokrát na téma Cestování - co jste ještě nevěděli.


Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství. Výukový garantem tohoto semestru je Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Témata jednotlivých přednášek:  
  •    Cestování a cestovní ruch
  •     Historie cestování
  •     Lázeňství a jeho historie
  •     Za čím lidé cestují
  •     Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla
  •     Pojeďme do světa
První přednáška začíná v úterý 26. září 2017 v 15 hodin ve velkém sále knihovny, registrace bude probíhat už od 14 hodin.

Ke studiu je možné se připojit i v tomto semestru, nově ale mohou VU3V studovat
pouze osoby s nárokem na starobní důchod nebo invalidní důchodci.

Cena kurzu za celý semestr je stanovena na 420,- Kč, pro čtenáře knihovny 300,- Kč.

Žádné komentáře: