pondělí 10. ledna 2011

Dětské reakce na Pirátskou noc 10.-11.12.2010


A že se pirátská noc z předchozího příspěvku opravdu líbila se můžete přesvědčit z reakcí ze čtenářských deníků žáků 4. A:

Martin Hrabovský Akce s piráty byla velmi zábavná a také poučná. Kreslili jsme, běhali jsme, řešili tajenky, šli pozdě spát, rybařili a dostali odměny. Vše bylo dokonalé.


Klára Žejdlíková
Noc s piráty byla akce, která vyjadřovala pirátský život. Všichni jsme byli převlečení za piráty a plnili jsme úkoly až do poslední chvíle, než jsme šli spát. Samozřejmě piráti neměli tak jednoduchý život. Museli chytat ryby a to jsme museli i my v knihovně. Chytali jsme ryby z bazénku. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin - modrá, červená, žlutá a zelená. Naše skupina byla žlutá. Ve skupině byl pirát Adams, Krvavá Danuška, Krvavá Mary a já Klárnia. Jelikož naše skupina vyhrála, získala poklad - loď jménem Croatia ve sklenici. Nejvíce mě bavilo luštit křížovky a malovat loď.

Kateřina Trubačová
V knihovně to bylo jako v dávných dobách, kdy byli piráti, lodě jako celý svět, no prostě výborné. Moc se mi to líbilo. Pani knihovnice byly fantastické!!!!!! Nejvíce se mi líbilo, jak jsme chodili v ploutvích a obrovitánských brýlích. Moc mě potěšilo, že přijel i náš bývalý spolužák Jan Ondra. Byla veliká sranda.

Ivan Angelov
V pátek jsme se vydali do knihovny, měli jsme akci "noc s piráty". Zažili jsme hodně dobrodružství. Nakreslili jsme si pirátskou loď. Já byl v modrém týmu. Našli jsme poklad. Nejvíc mě bavilo lovit ryby, chodit v ploutvích a navigovat.

Nikola Gottfriedová
Byli jsme žlutý tým. Plnili jsme různě úkoly, které mě hodně bavily, chůze v ploutvích a potápěčských brýlích, chytání rybek, chobotnic, mořských koníku a sudu s vodou. Měli jsme zavázané oči a ostatní nás navigovali. Malovali jsme pirátskou loď. Nejvíce mě bavilo chytání ryb a chobotnic. V pokladu jsme měli i mandarinky. Ráno, než jsme šli domů, měli jsme k snídani buchty a dobrý čaj.

Andrea Lebedová
V pátek jsme byli v knihovně na "noc s piráty". Hráli jsme různé hry. Nasadili jsme si potápěčské brýle a ploutve, přeběhli knihovnu a nakreslili na papír rybu. Pak jsme místo brýlí měli zavázané oči šátkem. Dále jsme malovali pirátskou loď, ve které jsme měli ukryté sudy s vodou a truhly. Také jsme lovili ryby. Na malou tabuli jsme napsali abecedu, házeli kostkami a vymýšleli název lodě. Nakonec jsme získali pirátský poklad. Všechno se mi moc líbilo, ale nejvíce chytání rybek.

Vít Ševčík
10. až 11. prosince se pořádala akce spaní v knihovně. Bylo tam hodně zábavy, např. jako tým jsme malovali pirátskou loď nebo jsme si zarybařili, luštili doplňovačky, hlavolamy. Vymysleli jsme si i pirátská jména. Abychom dostali sladkou odměnu, museli jsme vypočítat čísla. Na závěr jsme hledali pirátský poklad, ve kterém byly i pirátské raciolky. A pak jsme šli spát. Hledání pokladu se mi líbilo nejvíce z celého večera.

Veronika Sedláčková
V pátek jsme spali v knihovně v Poštorné - byla to pirátská noc. Luštili jsme křížovky, kreslili pirátské lodě. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin: červení, modří, žlutí, zelení. Lovili jsme ryby z malého bazénku. Luštili jsme i svitek z láhve. Zjistili jsme, kde je ukrytý poklad. Než jsme šli spát, dostali jsme z pokladu mandarinku a bonbóny. Ráno jsme snídali dobrou buchtičku a dobrý čaj. Nejvíce se mi líbilo lovení ryb.

Blanka Poláchová
Paní knihovnice nás rozdělila do čtyř skupin: modrá, žlutá, zelená, červená. Ve skupinách jsme kreslili pirátskou loď a dostali jsme dva sudy vody a jeden sud rumu. Složili jsme slib věrnosti kapitánovi a plnili různé úkoly. Chytali jsme ryby, někdo chytil i sud s vodou, botu a my modří jsme chytili zlatou rybku, za kterou jsme získali víc bodu. Pak jsme si dali potápěčské brýle a ploutve a v nich jsme museli dojít k papíru a namalovat rybu. To stejné jsme dělali i s navigátorem, protože jsme měli zavázané oči. Po hledání pirátského pokladu jsme šli spát. Nejvíce se mi líbilo, jak jsme lovili ryby.

Sabina Skalníková
Bylo to moc dobré. Dělali jsme samé dobré věci. Hráli jsme si na piráty, luštili jsme tajenky, kreslili pirátské lodě, chytali jsme ryby a chobotnice. Modré družstvo chytilo i zlatou rybku. Paní knihovnice nám sčítaly body. Všechno bylo moc dobré. Líbilo se mi to.

Adam Duchoň
Nejdříve jsme si nachystali spacáky, pak jsme si sedli, chvíli povídali a potom jsme byli rozděleni do týmu. Měli jsme za úkol namalovat své pirátské lodě a za to jsme dostali dva sudy s vodou a jeden s rumem. Další sudy jsme dostávali postupně za splněné úkoly. Napsali jsme abecedu, očíslovali ji, házeli jsme kostkami a ze získaných písmen jsme tvořili jméno lodě. Lovili jsme ryby, chobotnice, mořské koníky, botu, někdo vylovil sud s vodou. Měli jsme přestávky na svačinu a pití. Luštili jsme i nějaké křížovky, hádanky a za to dostávali body. Dali jsme si ploutve a potápěčské brýle, běželi k papíru a nakreslili rybu. Pak jsme hledali poklad a šli spát. Nejvíce se mi líbilo, jak jsme si dali ploutve…

Daniela Limová
10. až 11. prosince jsme spali v knihovně. Hráli jsme hry, malovali pirátské lodě, chytali ryby, chodili jsme v ploutvích a potápěčských brýlích. Za splněné úkoly jsme dostávali sudy s vodou a truhly. Luštili jsme křížovky. My žlutí jsme měli nejvíce bodu a vyhráli jsme loď v láhvi. V naší skupině byl Adams, Klárnia, Krvavá Mary a já Krvavá Danuška. Nejvíc mě bavilo malovat loď. Jinak mě bavilo všechno. Pořádně jsem si to užila. Byla to PIRÁTSKÁ NOC!

Zdeňka Hošková
Milé knihovnice, děkuji za super akci!!! Bylo to, jako vždy, FANTASTICKÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Žádné komentáře: