středa 9. března 2011

100 let Josefa Červenky


Právě dnes se dožívá neuvěřitelného životního jubilea známý břeclavský typograf, grafik a fotograf Josef Červenka. Narodil se 9. března 1911 v Břeclavi. Po absolvování čtyř tříd měšťanské školy nastoupil roku 1926 jako učeň oboru ruční sazeč písma v břeclavské tiskárně Vavříka a Chlandy, v níž pracoval jako typograf až do podzimu 1938. Zde se podílel vedle běžné typografické práce na grafické úpravě bibliofilských a společenských tiskovin. Ve 30. letech vytvořil např. plakáty pro inscenace břeclavského divadelního souboru Břetislav. Z bibliofilských tisků byla nejvýznamnější jeho sazba reprezentativního vydání Slezských písní Petra Bezruče, které byly s padesáti barevnými linoryty grafika Jaroslava Dobrovolského vydány v Chlandově tiskárně v roce 1937 k sedmdesátým básníkovým narozeninám. 

V květnové mobilizaci 1938 byl povolán ke službě u jednotek Stráže obrany státu. Události spojené s Mnichovskou dohodou jej nakonec přinutily rodnou Břeclav opustit. Před hrozícím zatčením uprchl do Brna. Jako uprchlík ze zabraného území byl zařazen do pracovního tábora na Červeném kopci a teprve v únoru 1939 dostal povolení nastoupit na místo typografa v přední brněnské tiskárně Antonína Okáče. Na novém pracovišti se ale brzy skvěle uplatnil. Již v následujícím roce se stal tzv. faktorem - technických vedoucím tiskárenského provozu.


 Během okupace prohloubil svou kvalifikaci absolvováním několika odborných typografických kursů. V roce 1946 se stal technickým ředitelem tiskárny a tuto funkci vykonával až do jejího znárodnění v roce 1949. Během svého brněnského působení vystudoval externě Průmyslovou školu grafickou v Praze. Až do odchodu do důchodu v roce 1971 byl vedoucím odbytu polygrafického závodu Grafia Brno. Následujícího roku se přestěhoval zpět do rodného města Břeclavi, ale ani v seniorském věku nedokázal zahálet.


 Josef Červenka věnoval své nadání a hluboký zájem spojený s touhou docílit dokonalosti především dvěma tvůrčím činnostem - grafické úpravě knih a fotografování. Jeho dílo je velmi rozsáhlé. Pečeť jeho vzorné, mistrovsky dokonalé grafické úpravy má více než 100 vydaných publikací. Z poválečné tvorby nesou jméno Josefa Červenky např. pamětní tisky Memorandum vládě republiky Československé o zřízení okresu Břeclav, O předcích presidenta T.G.M., velkoformátový propagační materiál Krásy Břeclavska, obrazové tisky Břeclav, Mikulov a Hustopeče z cyklu Skvosty jižní Moravy, dále dějiny měst Břeclavi (1968), Valtic (1970) a Hustopečí (1972), sbírka básní Tiché verše poštorenských básníků (1991) a mnohé jiné.

Jarní záplavy na Dyji
Fotografování je zálibou Josefa Červenky již od 30. let minulého století. Se svým fotoaparátem objevuje krásy jižní Moravy, vyjadřuje obdiv k přírodě, dokumentuje události všedního dne. Je obdivuhodné, že tento "koníček" zůstal takřka do poslední doby významnou součástí jeho života. Svědčí o tom řada černobílých a v posledních 20 letech i barevných uměleckých fotografií, jejichž hlavním námětem je příroda: lesní zákoutí na Pohansku, stromy, louky, rybníky Lednicko-valtického areálu, řeka Dyje, to vše v různých obdobích roku. Vedle přírody ho v posledních letech zaujala působivá architektura věží nově postaveného farního kostela sv. Václava v Břeclavi v různých ročních obdobích a v letech 2004 - 2005 výstavba rybího přechodu na jezu řeky Dyje u Staré Břeclavi. Jeho dílo se stalo fotografickou kronikou Břeclavi a Břeclavska.
 
Rybí přechod na Dyji v Břeclavi (2005)

Své fotografie vystavoval Josef Červenka na společných i samostatných výstavách v Domě umění města Brna, v klubovně Etnografického muzea v Brně, měl několik výstav v Břeclavi, vystavoval také v rakouském Zwentendorfu (v roce 1994). Kromě těchto akcí se zúčastnil četných výstav fotografií v republice a uváděl své práce v různých časopisech a publikacích. Graficky upravil brněnský divadelní list "Program" a po dlouhá léta doprovázel jeho text svými fotografiemi.

Významná je spolupráce Josefa Červenky se Státním okresním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově. Podílel se na řadě publikací a krásných tisků, které tato instituce vydala (např. Moravské a slezské listiny lichtenštejnského archívu ve Vaduzu). Sborník Jižní Morava vydávaný mikulovským archivem vychází více než tři desítky let s obálkou v jeho grafické úpravě.


J. Červenka je také autorem grafického návrhu
původní čtenářské legitimace břeclavské knihovny

Josef Červenka je uveden jako typograf, grafik a fotograf ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, vydaném výtvarným centrem Chagall v Ostravě v roce 1998. Je také držitelem několika ocenění. Roku 1974 získal od Okresního národního výboru v Břeclavi 1. cenu v soutěži za sérii fotografií z jara 1945. V roce 1998 obdržel "Cenu Města Břeclavi" za celoživotní mistrovskou práci v oblasti typografie a umělecké fotografie a vynikající reprezentaci města Břeclavi a celého regionu Břeclavska. V roce 2005 mu Rada města Břeclavi udělila cenu za dlouholetou činnost v oblasti kultury, za typografickou a fotografickou činnost.

Mnohostranná tvorba Josefa Červenky je svědectvím o bohatém, plnohodnotném životě jedné z nejvýznamnějších osobností kultury města Břeclavi i celého regionu za uplynulých sto let. Před pěti lety vydala Městská knihovna k autorovým 95. narozeninám rozsáhlou bibliografii obsahující i ukázky z jeho fotografické a grafické tvorby. Aktualizovanou verzi bibliografie v elektronické podobě naleznete již brzy na internetových stránkách knihovny.

Jarek

Žádné komentáře: