úterý 19. dubna 2011

Poštorenští Strašibraši

I v tomto roce se naše pobočka připojila k mezinárodní akci Noc s Andersenem, která byla v pořadí už šestá. Tento ročník byl věnovaný knihám spisovatele Miloše Kratochvíla. My jsme si pro naši noc vybrali knihu Strašibraši, aneb Tajemství věže v Kamsehrabech. Spáčů se nám v knihovně na tento večer sešlo 26.

Celým večerem nás provázel příběh o dvou kouzelnických klucích, kteří přiletěli do městečka Kamsehraby a zabydleli ve věži s hodinami. Od toho večera se v Kamsehrabech začali dít zvláštní a záhadné věci. Tak jako i v naší knihovně. Podle příběhu si děti vyrobily vlastní věž s hodinami a každý své strašidlo. Také se hodně luštilo, soutěžilo a hráli jsme hry, zpívali, strašili a taky i tančili. Nakonec došlo i na spaní, i když až v ranních hodinách, protože naši spáči-strašidla nejevili známky únavy a spát se jim vůbec nechtělo.

Spisovateli Miloši Kratochvílovi se naše aktivity s náměty jeho knížek líbily, a proto ve středu 5.10.2011 dokonce sám přijede na besedu s dětmi do naší knihovny. Poděkovat bychom chtěli Raciu Břeclav, které se postaralo dětem o občerstvení.

Knihovnice Soňa a Vlaďka


Žádné komentáře: