pondělí 8. srpna 2011

Knihovna bez hranic

Projekt Knihovna bez hranic připravila Městská knihovna Břeclav s partnerskou knihovnou v Poysdorfu s cílem posílit spolupráci v oblasti kulturního rozvoje obou měst se zaměřením na oblast jazykového i obecného vzdělávání a přispět tak k zlepšování soužití generací v příhraničním regionu.

Aby si naši čtenáři mohli rozšířit a doplnit své znalosti němčiny, bude šestkrát do roka docházet k pravidelným výměnám knih, v Břeclavi se uskuteční veřejné čtení v němčině, v jehož rámci  proběhne výstava německy psaných knih. V rámci projektu je připraveno také  setkání dětských čtenářů a jejich učitelů němčiny v knihovnách v Břeclavi a Poysdorfu či pravidelné kulturní akce. Nebudou chybět ani projekce pohádek pro nejmenší návštěvníky knihoven.

Vybudování kooperační sítě mezi veřejnými knihovnami v Břeclavi a Poysdorfu by následně mělo vést i k posílení spolupráce mezi ostatními subjekty (základní školy, instituce celoživotního vzdělávání) a rozvoji vzájemných příhraničních vztahů vůbec. Projekt  byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

A první zápůjčka už byla realizována.V oddělení pro dospělé a dětském oddělení najdete knihy, které nám knihovna v Poysdorfu zapůjčila. Seznam knih naleznete zde.

 

Žádné komentáře: