úterý 12. ledna 2010

Anne Franková, nacismus, holocaust a my

Ve čtvrtek 21. ledna 2010 v 17 hod se v malém sále knihovny uskuteční přednáška Drs. Hildegondy Rijksenové z Centra ekumenického setkávání a dialogu Olomouc, nazvaná Anne Franková, nacismus, holocaust a my. Beseda bude spojena s tematickou výstavou a promítáním dokumentárního filmu o osudech této židovské dívky, kterou proslavil deník, jenž si psala během druhé světové války v Amsterdamu, kdy se svou rodinou skrývala v tajném úkrytu před nacisty. Vstup je volný, zveme všechny zájemce.

Více se o životním příběhu Anne Frankové můžete dozvědět třeba na wikipedii. Pokud Vás její osud zaujal, přijďte na besedu a příležitostně si její deník určitě přečtěte.

Jarek

Online přihlášky na kurzy trénování paměti

Zde jsou slíbené online přihlášky na kurzy trénování paměti  - začátečníci, hlaste se zde, pokročilí tady.

Jarek

středa 6. ledna 2010

Paměť trénujeme i v novém roce

I v novém roce pokračujeme pořádáním kurzů trénování paměti. Na nové zájemce čeká další řada KURZU TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO ZAČÁTEČNÍKY, pořádaného pod záštitou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a vedeného mnou jako certifikovaným trenérem paměti III. stupně. Úvodní lekce kurzu pro začátečníky se bude konat ve čtvrtek 21. ledna 2010 v 16 hodin v malém sále knihovny.
Pro ty, kteří základní paměťový kurz již absolvovali, jsem přichystal KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO POKROČILÉ, kde si budou moci jednak prohloubit své znalosti paměťových technik, se kterými jsme se již seznámili, ale osvojit si i techniky nové, jako např. práci s myšlenkovými mapami nebo základy efektivního zpracovávání informací. Úvodní lekce kurzu pro pokročilé se bude konat v úterý 19. ledna 2010 v 16 hodin v malém sále knihovny.
V případě, že by zvolené termíny většině účastníků nevyhovovaly, budou přizpůsobeny jejich časovým možnostem. Předběžné přihlášky můžete získat ve všech provozech Městské knihovny Břeclav, Národních hrdinů 9, další informace pak přímo u mě na tel. 519 372 149, mobilu 725 107 305 nebo na e-mailu cech@knihovna-bv.cz. Na kurz se bude možné přihlásit i online přihláškou na stránkách knihovny. Cena kompletního kurzu čítajícího deset dvouhodinových lekcí je v obou případech 300,- Kč.

Jarek

Počítačové kurzy pro mírně pokročilé

S ohledem na sněhovou kalamitu a doznívající chřipkovou epidemii odkládáme start počítačového kurzu na středu 13. ledna 2010.  Na kurzu se dozvíte vše podstatné pro ovládaní počítače, osvojíte si základy práce se soubory, seznámíte se s možnostmi internetu, základy práce s textovým a tabulkovým editorem, základy práce s digitálními fotografiemi a dalšími grafickými možnostmi počítače. Kurz má deset lekcí a bude probíhat každou středu a pátek od 9 do 11 hod v internetové studovně knihovny.Všichni zájemci jsou srdečně zváni, cena celého dvacetihodinového kurzu je 600,- Kč.

Jarek