pondělí 21. března 2011

Putování po Peru

Srdečně zveme všechny zájemce na PUTOVÁNÍ PO PERU, vyprávění, ve kterém vám břeclavský rodák Mgr. Jaroslav Vrbas, PhD. představí své zážitky z měsíčního pobytu v Peru během Studentské expedice Peru 2003. Beseda spojená s promítáním fotografií se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2011 v 18 hodin
ve velkém sále knihovny na ul. Národních hrdinů 9. Beseda se koná v rámci celostátní knihovni akce Březen - měsíc čtenářů.

čtvrtek 10. března 2011

Vlajka pro TibetBřeclavská knihovna se vyvěšením alespoň virtuální tibetské vlajky připojuje k připomenutí neslavného 52. výročí krvavého potlačení tibetského povstání proti čínské anexi. Pokud ani Vám není osud Tibeťanů lhostejný, můžete akci podpořit třeba vypůjčkou nějaké knihy o Tibetu, máme jich v knihovně dost.

Já osobně bych Vás chtěl upozornit na knihu mého oblíbeného autora Petra Síse Tibet. Tajemství červené krabičky, kterou vydalo nakladatelství  Labyrint v Praze roku 2005. Stručný obsah najdete třeba tady, ale kouzlo knihy je hlavně v autorových nezaměnitelných ilustracích, takže ten pravý požitek z ní budete mít, až si ji v klidu doma prolistujete, prohlédnete a přečtete.Jarek

středa 9. března 2011

100 let Josefa Červenky


Právě dnes se dožívá neuvěřitelného životního jubilea známý břeclavský typograf, grafik a fotograf Josef Červenka. Narodil se 9. března 1911 v Břeclavi. Po absolvování čtyř tříd měšťanské školy nastoupil roku 1926 jako učeň oboru ruční sazeč písma v břeclavské tiskárně Vavříka a Chlandy, v níž pracoval jako typograf až do podzimu 1938. Zde se podílel vedle běžné typografické práce na grafické úpravě bibliofilských a společenských tiskovin. Ve 30. letech vytvořil např. plakáty pro inscenace břeclavského divadelního souboru Břetislav. Z bibliofilských tisků byla nejvýznamnější jeho sazba reprezentativního vydání Slezských písní Petra Bezruče, které byly s padesáti barevnými linoryty grafika Jaroslava Dobrovolského vydány v Chlandově tiskárně v roce 1937 k sedmdesátým básníkovým narozeninám. 

V květnové mobilizaci 1938 byl povolán ke službě u jednotek Stráže obrany státu. Události spojené s Mnichovskou dohodou jej nakonec přinutily rodnou Břeclav opustit. Před hrozícím zatčením uprchl do Brna. Jako uprchlík ze zabraného území byl zařazen do pracovního tábora na Červeném kopci a teprve v únoru 1939 dostal povolení nastoupit na místo typografa v přední brněnské tiskárně Antonína Okáče. Na novém pracovišti se ale brzy skvěle uplatnil. Již v následujícím roce se stal tzv. faktorem - technických vedoucím tiskárenského provozu.


 Během okupace prohloubil svou kvalifikaci absolvováním několika odborných typografických kursů. V roce 1946 se stal technickým ředitelem tiskárny a tuto funkci vykonával až do jejího znárodnění v roce 1949. Během svého brněnského působení vystudoval externě Průmyslovou školu grafickou v Praze. Až do odchodu do důchodu v roce 1971 byl vedoucím odbytu polygrafického závodu Grafia Brno. Následujícího roku se přestěhoval zpět do rodného města Břeclavi, ale ani v seniorském věku nedokázal zahálet.


 Josef Červenka věnoval své nadání a hluboký zájem spojený s touhou docílit dokonalosti především dvěma tvůrčím činnostem - grafické úpravě knih a fotografování. Jeho dílo je velmi rozsáhlé. Pečeť jeho vzorné, mistrovsky dokonalé grafické úpravy má více než 100 vydaných publikací. Z poválečné tvorby nesou jméno Josefa Červenky např. pamětní tisky Memorandum vládě republiky Československé o zřízení okresu Břeclav, O předcích presidenta T.G.M., velkoformátový propagační materiál Krásy Břeclavska, obrazové tisky Břeclav, Mikulov a Hustopeče z cyklu Skvosty jižní Moravy, dále dějiny měst Břeclavi (1968), Valtic (1970) a Hustopečí (1972), sbírka básní Tiché verše poštorenských básníků (1991) a mnohé jiné.

Jarní záplavy na Dyji
Fotografování je zálibou Josefa Červenky již od 30. let minulého století. Se svým fotoaparátem objevuje krásy jižní Moravy, vyjadřuje obdiv k přírodě, dokumentuje události všedního dne. Je obdivuhodné, že tento "koníček" zůstal takřka do poslední doby významnou součástí jeho života. Svědčí o tom řada černobílých a v posledních 20 letech i barevných uměleckých fotografií, jejichž hlavním námětem je příroda: lesní zákoutí na Pohansku, stromy, louky, rybníky Lednicko-valtického areálu, řeka Dyje, to vše v různých obdobích roku. Vedle přírody ho v posledních letech zaujala působivá architektura věží nově postaveného farního kostela sv. Václava v Břeclavi v různých ročních obdobích a v letech 2004 - 2005 výstavba rybího přechodu na jezu řeky Dyje u Staré Břeclavi. Jeho dílo se stalo fotografickou kronikou Břeclavi a Břeclavska.
 
Rybí přechod na Dyji v Břeclavi (2005)

Své fotografie vystavoval Josef Červenka na společných i samostatných výstavách v Domě umění města Brna, v klubovně Etnografického muzea v Brně, měl několik výstav v Břeclavi, vystavoval také v rakouském Zwentendorfu (v roce 1994). Kromě těchto akcí se zúčastnil četných výstav fotografií v republice a uváděl své práce v různých časopisech a publikacích. Graficky upravil brněnský divadelní list "Program" a po dlouhá léta doprovázel jeho text svými fotografiemi.

Významná je spolupráce Josefa Červenky se Státním okresním archivem Břeclav se sídlem v Mikulově. Podílel se na řadě publikací a krásných tisků, které tato instituce vydala (např. Moravské a slezské listiny lichtenštejnského archívu ve Vaduzu). Sborník Jižní Morava vydávaný mikulovským archivem vychází více než tři desítky let s obálkou v jeho grafické úpravě.


J. Červenka je také autorem grafického návrhu
původní čtenářské legitimace břeclavské knihovny

Josef Červenka je uveden jako typograf, grafik a fotograf ve Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 1997, vydaném výtvarným centrem Chagall v Ostravě v roce 1998. Je také držitelem několika ocenění. Roku 1974 získal od Okresního národního výboru v Břeclavi 1. cenu v soutěži za sérii fotografií z jara 1945. V roce 1998 obdržel "Cenu Města Břeclavi" za celoživotní mistrovskou práci v oblasti typografie a umělecké fotografie a vynikající reprezentaci města Břeclavi a celého regionu Břeclavska. V roce 2005 mu Rada města Břeclavi udělila cenu za dlouholetou činnost v oblasti kultury, za typografickou a fotografickou činnost.

Mnohostranná tvorba Josefa Červenky je svědectvím o bohatém, plnohodnotném životě jedné z nejvýznamnějších osobností kultury města Břeclavi i celého regionu za uplynulých sto let. Před pěti lety vydala Městská knihovna k autorovým 95. narozeninám rozsáhlou bibliografii obsahující i ukázky z jeho fotografické a grafické tvorby. Aktualizovanou verzi bibliografie v elektronické podobě naleznete již brzy na internetových stránkách knihovny.

Jarek

Počítačový kurz pro mírně pokročilé

Dnes byl ve studovně knihovny zahájen desetidílný Počítačový kurz pro mírně pokročilé. Je možné se na něm dozvědět vše podstatné pro ovládaní počítače, osvojit si základy práce se soubory, seznámit se s možnostmi internetu, základy práce s textovým a tabulkovým editorem, základy práce s digitálními fotografiemi a dalšími grafickými možnostmi počítače. Kurz se skládá z deseti dvouhodinových lekcí a bude probíhat každou středu a pátek od 9 do 11 hod v internetové studovně knihovny. Zbývají ještě tři volná místa, chcete-li se dotatečně přihlásit, další lekce kurzu proběhne mimořádně v úterý 15. března od 9 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, cena celého kurzu je 600,- Kč.


Jarek

Sčítací formuláře lze vyplnit i v knihovně

Naše knihovna Vám nabízí možnost vyplnit a odeslat formuláře Sčítání lidu, domů a bytů 2011 prostřednictvím internetu. Na každém oddělení a pobočce, kde jsou umístěny počítače s internetovým připojením, bude jeden z nich v obvyklou otevírací dobu vyhrazen právě pro vyplňování sčítacích formulářů. Nabídka platí nejen pro čtenáře s platnou legitimací, ale i pro širokou veřejnost. Sčítací formuláře lze elektronicky vyplnit v termínu od 26.3. do 14.4. Soukromí a ochrana Vašich dat je samozřejmě zaručena. Další informace i podrobný návod na vyplnění elektronického formuláře naleznete na stránkách http://www.scitani.cz/.

Výzva na obranu knih

Pokud máte zájem se připojit k Výzvě na obranu knih, protestující proti zvýšení DPH u knih z 10 % na 20 % ohrožující budoucnost českých knih, můžete podepsat petici přímo v naší knihovně nebo hlasovat elektronicky na stránkách Svazu českých knihkupců a nakladatelů.

K dnešnímu dni se k výzvě připojilo přes 95 000 lidí a jejich počet stále narůstá.

Hlasovat nebo vyjádřit se můžete i prostřednictvím Facebooku.

Jarek