středa 6. září 2017

Aktuální informace ke studiu VU3V


Upřesnění změn podmínek studia VU3V: pro následující semestr platí, že do studia VU3V se mohou zapojit občané České republiky důchodového věku (tj. osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu) nebo invalidní důchodci. Co se týče těch, kteří tyto podmínky nesplňují, ale studovali minulý semestr, měli by mít možnost dostudovat (bez přerušení) k nejbližší promoci. Toho, kdo minulý semestr vynechal a chtěl by se nyní vrátit, už do studia zařadit, bohužel, nelze.