čtvrtek 22. prosince 2011

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2012

Jménem všech knihovníkům přejeme všem našim čtenářům veselé Vánoce a šťastný (doufejme, že ne poslední) nový rok 2012.

čtvrtek 15. prosince 2011

KNIHOVNA BEZ HRANIC – GRENZLOSE BIBLIOTHEK

Ve středu 14. prosince 2011 úspěšně vyvrcholil projekt KNIHOVNA BEZ HRANIC, který byl výsledkem spolupráce Městské knihovny v Břeclavi a knihovny v Poysdorfu. Na projekt se podařilo získat dotaci z Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko, financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie.
Tečku za celoročním cyklem akcí udělali v tento den žáci učící se německému jazyku ze ZŠ Slovácká Břeclav pod vedením Mgr. Blanky Kumštové a ZŠ Lanžhot s Bc. Miroslavou Líbalovou, kteří navštívili základní školu a knihovnu v Poysdorfu.


Poysdorfští žáci si připravili překvapení v podobě společného hudebního vystoupení a skupinové prohlídky jejich školy, na níž břeclavské asi nejvíc zaujalo, že zde mají žáci k dispozici plavecký bazén, stolní fotbal či ping pong. Ani břeclavští a lanžhotští žáci ale nepřijeli s prázdnou. Na oplátku za vstřícné přivítání si pro rakouské vrstevníky připravili prezentaci svých škol a tříd, kterou představili v rámci prohlídky školy.


Poslední kroky v Poysdorfu vedly do Veřejné knihovny Poysdorf, v níž se všem dostalo krátkého představení knihovny s novým vybavením a možnosti porovnat, jaké knihy se půjčují v Rakousku a jaké v České republice. Při této příležitosti předal ředitel břeclavské knihovny Mgr. Marek Uhlíř svému rakouskému protějšku upomínkové dary.


Jak už bylo zmíněno, návštěva Poysdorfu není jedinou akcí, která v rámci projektu KNIHOVNA BEZ HRANIC proběhla. Za připomenutí stojí akce, které se konaly v břeclavské knihovně, a to zejména setkání žáků výše jmenovaných škol, které proběhlo 18. října 2011, či úvodní besedy do projektu zaměřené na porozumění v německém jazyce.

Pro čtenáře Městské knihovny v Břeclavi byly nakoupeny nové knihy v němčině a byly také provedeny vzájemné zápůjčky knih. Pro břeclavské čtenáře bylo zapůjčeno kolem stovky knih z knihovny v Poysdorfu, kam pro změnu putovaly knihy z břeclavské knihovny.

Další fotografie z návštěvy v Poysdorfu naleznete na Rajčeti.


 

Akademie nejen pro seniory je šťastně za námiAkademie nejen pro seniory, kterou naše knihovna připravila ve spolupráci se místní organizací Svazu důchodců ČR a Jihomoravskou komunitní nadací, se dočkala v úterý 13.12.2011 slavnostního zakončení. Cyklus poutavých přednášek spojených s poznávacím výletem a řadou počítačových kurzů dokončilo čtyřicet seniorů, kterým pamětní list předal sám starosta Břeclavi MUDr. Oldřich Ryšavý, neboť celá akce probíhala pod záštitou Města Břeclav.

Pokud Vás zajímá, jaké přednášky senioři absolvovali  a vůbec, jak celá akce probíhala, klikněte na video výše. Stejné video ve vyšším rozlišení najdete ke stažení na adrese www.knihovna-bv.cz/doc/prezentace.avi.

Jarek 

úterý 6. prosince 2011

O čem se zdá medvědům?

Všechny příznivce medvědů a ostatní chlupaté i pernaté havěti zveme na besedu s VÁCLAVEM CHALOUPKEM, fotografem, režisérem, scénáristou a autorem knih a večerníčků pro děti. Beseda se uskuteční v pátek 9. prosince v 11:00 ve velkém sále knihovny (2. patro hlavní budovy, ulice Národních hrdinů 9). Akce byla podpořena grantem Ministerstva kultury z dotačního řízení Knihovna 21. století.
Podrobnější informace se dozvíte v dětském oddělení.

středa 23. listopadu 2011

Odpoledne s Shakespearem

Zveme Vás na další Literární odpoledne, tentokrát na téma William Shakespeare. Čekají Vás zde například zajímavosti o jeho životě a díle, které nás ve škole neučili, můžete se těšit na video ukázky, které dokazují, že Shakespearovo dílo je stále živé. V úterý 29.11. 2011 ve 14 hodin v malém sále knihovny se těší nashledanou


Petra + Krista

pondělí 14. listopadu 2011

Úprava obrázků v počítači

Srdečně zveme všechny zájemce na další řadu kurzu GRAFICKÉ MOŽNOSTI POČÍTAČE PRO MÍRNĚ POKROČILÉ I. - ÚPRAVA OBRÁZKŮ V POČÍTAČI,který začíná ve středu 30. listopadu 2011 v 9 hodin. Dozvíte se na něm vše podstatné o práci s obrázky a digitálními fotografiemi.
Mimo jiné se naučíte jak obrázky upravit, oříznout, retušovat, jak odstranit z fotografií červené oči, jak si sestavit vlastní fotoalbum… …a spoustu dalšího.Kurz má čtyři lekce a bude probíhat vždy ve středu a pátek od 9 do 11 hod. v internetové studovně knihovny. Cena celého osmihodinového kurzu je 300,- Kč.

Slavnostní otevření knihovny v Poysdorfu

Projekt Knihovna bez hranic připravila Městská knihovna Břeclav s partnerskou knihovnou v Poysdorfu s cílem posílit spolupráci v oblasti kulturního rozvoje obou měst se zaměřením na oblast jazykového i obecného vzdělávání a přispět tak k zlepšování soužití generací v příhraničním regionu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


V minulých dnech byli zástupci břeclavské knihovny pozváni na slavnostní otevření nově rekonstruované farní knihovny v Poysdorfu. Akce byla zahájena slavnostním požehnáním nových prostor místním duchovním, po kterém následoval kulturní program v sále nad knihovnou.

Proběhlo zde autorské čtení Rudiho Weisse a Michaela Staribachera, dvou regionálních spisovatelů z oblasti Weinviertel, kteří přednesli ukázky ze své tvorby, z části přímo v místním nářečí. O hudební doprovod se postarala tamní amatérská kapela, která zahrála několik dolnorakouských lidových skladeb.


V závěru celé akce poděkoval vedoucí místní knihovny Josef Fürst všem, kteří se na úspěšné rekonstrukci knihovny podíleli. Veřejného poděkování se dostalo i břeclavské knihovně, která poysdorfským dětem darovala několik dětských knih ze svých přebytků. Ředitel knihovny Mgr. Marek Uhlíř následně popřál nově rekonstruované knihovně mnoho zdaru a spoustu spokojených čtenářů. Věřme, že se nadějně započatá spolupráce brzy dočká další společné akce, utužující vzájemné vztahy s našimi rakouskými sousedy.


středa 12. října 2011

Počítačový kurz pro mírně pokročilé

Příští středu, tj, 19.10. 2011,  bude v 9 hod ve studovně knihovny zahájen desetidílný Počítačový kurz pro mírně pokročilé. Je možné se na něm dozvědět vše podstatné pro ovládaní počítače, osvojit si základy práce se soubory, seznámit se s možnostmi internetu, základy práce s textovým a tabulkovým editorem, základy práce s digitálními fotografiemi a dalšími grafickými možnostmi počítače. Kurz se skládá z deseti dvouhodinových lekcí a bude probíhat každou středu a pátek od 9 do 11 hod v internetové studovně knihovny. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, cena celého kurzu je 600,- Kč.
 
Jarek 

pátek 30. září 2011

Týden v kraji knihoven

V prvním říjnovém týdnu bude v českých knihovnách probíhat již 15.ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto Týdne zní Patnáctý kraj ČR – kraj knihoven. Pozvánka na některé akce už jsme tu inzerovali, ale pojďme se ty ještě jednou pěkně shrnout.
Už v předvečer Týdne s břeclavskou knihovnou se v pátek 30. září 2011 na pobočce Poštorná od 18 do 21:30 hodin uskuteční literární pásmo pro děti na motivy knih Miloše Kratochvíla nazvané Večer s pachateli dobrých skutků. Po celý měsíc pak bude na poštorenské pobočce probíhat literární soutěž pro děti na Po stopách pachatelů dobrých skutků.
V pondělí 3. října 2011 bude ve vstupní prostorách před dospělým oddělením zahájen výprodej vyřazených knih a časopisů z fondu Městské knihovny Břeclav za velmi příznivé ceny.
V dětském oddělení proběhne od 13 do 17 hodin výtvarná soutěž pro děti Podzimní jablko o nejkrásnější malované jablíčko, kterou knihovna každoročně pořádá ve spolupráci se ZŠ a MŠ Kupkova. Na dětském oddělení a pobočkách se budou po celý měsíc konat akce pro prvňáčky zvané Poprvé do školy, poprvé do knihovny, které formou soutěží, hádenek a kvízů seznamují malé školáčky s knihovnou a knihami. Na pobočce v Charvátské Nové Vsi se v 18 hodin uskuteční přednáška PhDr. Aleny Káňové Lidový kroj v charvátské části Podluží, zaměřující se mj. na historii lidového kroje v této městské části.

V úterý 4. října 2011 se v malém sále od 14 hodin uskuteční Hudební odpoledne s Edith Piaf, pásmo písní francouzské šansoniérky (včetně interpretací v podání českých zpěváků), spojené s vyprávěním o jejím životě. Akce je pořádána ve spolupráci s Tyflocentrem Břeclav, ale je volně přístupná i široké veřejnosti.

V dětském oddělení se uskuteční odpoledne s filmovými pohádkami Pohádky z promítačky, určené školním družinám, ve 14 hodin budou v rámci této akce vyhlášeni výherci soutěže Knižní zvěřinec. Na pobočce ve Staré Břeclavi bude od 18 hodin probíhat beseda pro veřejnost s dietoložkou Mgr.Lenkou Zelinkovou Zdravý životní styl o tom, jak žít zdravě, lépe a déle.

Ve středu 5. října 2011 dopoledne se bude ve velkém sále knihovny konat VŘSČ - Velké říjnové společné čtení, které si klade za cíl zapojit co nejvíce žáků z břeclavských škol do společného čtení ze svých oblíbených knih.
Ve studovně bude úvodní lekcí počítačového kurzu určeného úplným začátečníkům, nazvaného Seznámení s počítačem, zahájena podzimních řada kurzů, určených těm, kteří se chtějí naučit nebo zdokonalit v práci s počítačem. Lekce probíhají ve studovně knihovny vždy ve středu a v pátek od 9 do 11 hodin.

Na pobočce v Poštorné se dopoledne budou žáci ZŠ Komenského pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Odpoledne bude na dětském oddělení od 13 od 17 hodin probíhat Knižní zvěřinec III - knihovnická dílna pro děti, které si tu budou moci vyrobit masky svých oblíbených zvířátek.
Ve čtvrtek 6. října 2011 se velkém sále bude dopoledne konat Autorské čtení Milana Ráčka, člena rakouského PEN klubu, určené žákům břeclavských základních škol. V 18 hodin bude spisovatel Milan Ráček číst ze svých knih, psaných v němčině, ale ve dvou případech přeložených i do češtiny, i pro veřejnost. Večerem bude provázet Dr. Karel Křivánek, vstup je volný, jste srdečně zváni.

V pátek 7. října 2011 bude Týden s břeclavskou knihovnou zakončen besedou se spisovatelem Milošem Kratochvílem určenou žákům břeclavských základních škol, která proběhne dopoledne ve velkém sále knihovny.
Pokud Vás některá z připravovaných akcí zaujala, těšíme se v naší knihovně, v "kraji knihoven", nashledanou.

Jarek

úterý 20. září 2011

Podzimní jablko

Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Břeclav Kupkova 1 pořádáme v rámci Týdne knihoven již X. ročník výtvarné soutěže pro děti Podzimní jablko o najkrásnější malované jablíčko. Jestli máte i vy chuť výtvarně ztvárnit jablko jako symbol přicházejícíhp podzimu, přijďte dne 3. 10. 2011 v době od 13.00 do 17.00 do prostor dětského oddělení naší knihovny. Pomůcky jsou pro všechny zúčastněné připraveny, chutná jablíčka taktéž. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od předškoláků až po deváťáky.
V porotě zasedne kromě pracovnic dětského oddělení Městské knihovny Břeclav i zástupce ZŠ Kupkova Mgr. David Starnovský Vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplom a věcnou cenu, soutěž sponzorsky zabezpečili ZŠ a MŠ Břeclav - Kupkova 1 a HORTIM – ovoce a zelenina. Děkujeme.

pondělí 19. září 2011

Seznamte se s počítačem

Rozmarné léto je za námi, přiblížil se podzim a my v knihovně zahajujeme další řadu počítačových kurzů, určených seniorům, maminkám na mateřské dovolené, ale i všem ostatním zájemcům, kteří si chtějí osvojit nebo prohloubit své znalosti při práci s počítačem.
A začneme zase od základu, prvním kurzem, na který se můžete přihlásit je Seznámení s počítačem, kurz určený úplným začátečníkům, který startuje ve středu 5. října 2011 v 9 hodin. Má čtyři lekce, které budou probíhat každou středu a pátek od 9 do 11 hod v internetové studovně knihovny. Cena celého osmihodinového kurzu je 300,- Kč, zájemci mohou pokračovat přímo navazujícím kurzem pro mírně pokročilé. Pokud by se shromáždil dostatečný počet zájemců (minimálně pět), je knihovna ochotna uspořádat kurz i v odpoledních hodinách, tj. od 16 do 18 hod. Dejte když tak vědět.

Jarek

pátek 16. září 2011

Akce k Evropskému týdnu mobility

V rámci Evropského týdne mobility si od  16. září do 29. září můžete na chodbách knihovny prohlédnout výstavu výtvarných prací dětí z břeclavských mateřských školek.
Všechny zájemce také zveme na přednášku Bezpečnost silničního provozu, která se koná ve čtvrtek 22. září v 18 hodin ve velkém sále knihovny.

pondělí 5. září 2011

Spuštěn zkušební provoz nového on-line katalogu Carmen!


Břeclavská knihovna obdržela v letošním roce od Ministerstva kultury ČR grant z programu VISK 3 ve výši 265.000,- Kč na pořízení nové verze knihovnického systému Clavius, založené na bázi SQL serveru. Celkové náklady projektu činily 377 000,- Kč, dotace byla ve výši  70%, zbytek uhradila knihovna ze svého investičního a rezervního fondu.
Součásti projektu bylo zakoupení nového databázového serveru, zajištění větší bezpečnosti dat pomocí systému Kerio Control, a také přechod na novu verzi knihovního katalogu Carmen, který čtenářům nabízí nejen příjemnější, barevnější a přehlednější uživatelské prostředí, ale v návaznosti na současné knihovnické trendy i možnost aktivního zapojení se do spolupráce s knihovnou.
Hlavní znaky nového katalogu jsou:
§  uživatelsky příjemnější vzhled
§  vyhledávání založené na principu webových vyhledavačů Google a spol.
§  přehledné a individuálně nastavitelné čtenářské konto
§  možnost vlastního hodnocení knih pomocí hvězdiček
§  možnost vlastního slovního hodnocení, čtenářských minirecenzí, vzájemné diskuze
§  zasílání informací formou RSS kanálů
Carmen momentálně naleznete na adrese http://www.knihovna-bv.cz:8080/Carmen/
Nový katalog si nejlépe užijete s prohlížečem Mozilla Firefox nebo Google Chrome (u IE8 nutno vypnout kompatibilní zobrazení). V současné době běží Carmen ve zkušebním režimu. V této souvislosti Vás chceme Vás proprosit o spolupráci. Dejte nám vědět, jak se Vám nový katalog líbí. Ozvěte se také, pokud něco nebude správně fungovat, ať můžeme chyby, které provázejí každé zavádění nového systému, co nejdříve odstranit. Reagujte v anketě, formou komentářů pod tímto článkem, nebo zašlete e-mail na adresu cech@knihovna-bv.cz.
Předem díky.
Jarek 

pondělí 8. srpna 2011

Propršené prázdniny?

Tak co, děti? Že Vám o prázdninách pořád jen prší? Nevadí, vyražte do knihovny.

Na středu 10.8.2011 pro Vás dětské oddělení přichystalo knihovnickou dílnu pod názvem Rukodělný zvěřinec II, během níž si budete moci vyrobit magnetky s motivy zvířátek. Dílna se bude konat ve středu 10. srpna od 13 do 17 hodin v dětském oddělení knihovny (projděty vraty průjezdem do dvora a pak do prvního poschodí).

Ve čtvrtek 11.8.2011 od 13 do 17 hodin vás v dětském oddělení pro změnu čeká Prázdninové kino v knihovně II  - pásmo krátkých filmových pohádek o zvířátkách.

Tak oblečte pláštěnky, obujte gumáky a hurá do knihovny!

Knižní zvěřinec

Knižní zvěřinec je vědomostní soutěž pro děti, která probíhá v knihovně od pondělí 1.srpna do pátku 30. září. Děti budou hledat v knihách, které budou k nahlédnutí v dětském oddělení a na pobočkách v Poštorné, Staré Břeclavi a Charvátské Nové Vsi odpovědi na otázky týkající se zvířat žijících v České republice. Své odpovědi pak budou zapisovat do internetového formuláře zde.

Knihovna bez hranic

Projekt Knihovna bez hranic připravila Městská knihovna Břeclav s partnerskou knihovnou v Poysdorfu s cílem posílit spolupráci v oblasti kulturního rozvoje obou měst se zaměřením na oblast jazykového i obecného vzdělávání a přispět tak k zlepšování soužití generací v příhraničním regionu.

Aby si naši čtenáři mohli rozšířit a doplnit své znalosti němčiny, bude šestkrát do roka docházet k pravidelným výměnám knih, v Břeclavi se uskuteční veřejné čtení v němčině, v jehož rámci  proběhne výstava německy psaných knih. V rámci projektu je připraveno také  setkání dětských čtenářů a jejich učitelů němčiny v knihovnách v Břeclavi a Poysdorfu či pravidelné kulturní akce. Nebudou chybět ani projekce pohádek pro nejmenší návštěvníky knihoven.

Vybudování kooperační sítě mezi veřejnými knihovnami v Břeclavi a Poysdorfu by následně mělo vést i k posílení spolupráce mezi ostatními subjekty (základní školy, instituce celoživotního vzdělávání) a rozvoji vzájemných příhraničních vztahů vůbec. Projekt  byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

A první zápůjčka už byla realizována.V oddělení pro dospělé a dětském oddělení najdete knihy, které nám knihovna v Poysdorfu zapůjčila. Seznam knih naleznete zde.

 

pondělí 27. června 2011

Akademie nejen pro seniory

 
Svaz důchodců ČR, o.s. MO Břeclav, Stromořadní 5, Břeclav, Jihomoravská komunitní nadace a Městská knihovna Břeclav pořádá od 13. září 2011 do 13. prosince 2011 akci Akademie nejen pro seniory.

Je obecně známo, že odchod z aktivního života do starobního důchodu znamená pro člověka určitou ztrátu sociálních a společenských kontaktů. Přitom mezi seniory je mnoho odborníků, kteří mají zkušenosti a vazby na svá minulá pracoviště a mnoho těch, kteří chtějí být rovnoprávnými partnery při řešení nejrůznějších problémů v oblasti komunální politiky.

Našim projektem chceme přispět k tomu, aby senioři zůstali součástí občanského života. Dovolte seznámit vás s cyklem poutavých přednášek, které budou určeny členům seniorských organizací i široké občanské veřejnosti v Břeclavi. Nabízíme různá témata: finanční minimum, právnické minimum, zdravotní minimum, společenské chování, trénování paměti, historie místní a blízkého okolí, sportovní historie, počítačová technika a další. V případě zájmu lze uspořádat i studijní výlet týkající se přednášené tématiky. Přednášet budou odborní lektoři.

Věříme, že společná setkávání seniorů s veřejností pomůže odstraňovat společenské bariéry. Chceme pořádáním atraktivního cyklu zvýšit společenskou prestiž seniorů a přispět tak k řešení mnohých letitých břeclavských problémů.

Zahájení "Akademie" je 13. září 2011, následně bude probíhat v týdenních intervalech vždy v úterý až do 13.  prosince 2011. Celkem se bude konat 14 přednášek vždy od 15 hod. do 18 hod. v přednáškových sálech Městské knihovny Břeclav. Finanční příspěvek účastníka na celý přednáškový cyklus je 250, -Kč. Platba bude provedena při zahájení "Akademie" Případné dotazy vám zodpoví na tel. 606555 824 - Lhotská Jiřina a na tel. 737 920 684 - Krátký Jan.

čtvrtek 23. června 2011

Kniha na prázdniny - doporučuje dětské oddělení


Z knih pro děti bychom rády upozornily na knihu známého německého autora Thomase Breziny z cyklu Klub záhad, nazvanou  Brána času. Boj Černého rytíře,  určenou čtenářům od 12 let. Profesoru Katzovi se na hradě Sokolí skála dostává do rukou zlaté středověké rytířské brnění, které se záhadného důvodu  začíná kus po kusu rozpadat. Kamarádi z Klubu záhad, Jup, Vicky a Nick se proto vydávají na novou cestu časem - tentokrát do středověku. V rytířské době nenarazí jen na tajemného Černého rytíře, který se snaží ze všech sil zachránit svou zem, ale setkávají se také s lotrem, kterého už znají ze současnosti.

 O něco mladším čtenářům je určen další díl cyklu Jeffa Kinneyho Deník malého poseroutky, nazvaný  Psí život. Znovu se tu můžeme setkat se zápisky úžasného Grega Heffleyho. Jsou letní prázdniny - počasí je skvělé a všechny děti si užívají venku. Tak kde vězí Greg Heffley? Je zalezlý doma a za zataženými závěsy hraje videohry. A moc si tuhle svoji verzi léta užívá - žádné povinnosti, žádná pravidla. Ovšem Gregova máma má očividně jinou představu o ideálním létě...


Pro mladé slečny tu máme knihu Jacqueline Wilsonové Miláčkové.
Sunset, dcera stárnoucí rockové hvězdy Dannyho Kilmana, nosí značkové oblečení, chodí po červeném koberci a objevuje se na fotografiích v časopisech. Ale tichá a přemýšlivá dívka životní styl celebrit nenávidí. Touží po soukromí, klidu a šťastné rodině místo válčících rodičů, blýskajících fotoaparátů a paparazziů číhajících před domem. Destiny, pojmenovaná po jedné dávno zapomenuté písni Dannyho Kilmana, bydlí s matkou na okraji zchátralého sídliště, kde řádí nebezpečné chlapecké gangy. Peníze jim vystačí opravdu jen na to nejnutnější a Destiny bývá často doma sama, když je máma v práci. Světlým bodem jejich života se stane školní talentová soutěž, kde má Destiny zazpívat. Když se však tyto dvě dívky za velmi nepravděpodobných okolností setkají, vznikne něco mimořádného: přátelství, které jim oběma pomůže změnit život.

A pokud nechcete o prázdninách jen číst, ale máte rády i rukodělnou činnost, doporučujeme Vám knihu Diany Averdiek Rafinované šperky z korálků. V oblasti zhotovování šperku se navlékání korálků stalo skutečným hitem. V knize najdete příklady šperků tvořených technikou pravoúhlého tkaní. Technika pravoúhlého tkaní je velmi jednoduchá a všestranná technika, kterou se snadno naučíte a jejíž různé varianty vám nabízejí velké množství různých tvarů.  Bez velké námahy si vytvoříte nejen jednoduché prsteny,ale i efektní trubicové řetízky, prsteny s krásnými kameny nebo elegantní náramky.

JARKA+LIDKA

středa 22. června 2011

Kniha na dovolenou - doporučuje studovna

Upíři jsou prostě v kurzu. Další upírská sága, kterou bychom Vám chtěli doporučit je od Jessicy Bird Wardové a nese název Bratrstvo černé dýky. Momentálně máme v knihovně 5 dílů, ale už se připravuje další, tak uvidíme, kolik jich nakonec vyjde. Zatím mám přečtené tři kousky a musím říct, že ačkoliv jsou to knihy se spoustou stran, jsou napsané velmi čtivě, takže je zhltnete téměř na posezení. S upíry doslova roztrhl pytel, proto velmi ráda srovnávám, jestli autor přijde s něčím novým. Řekla bych, že se to Jessice Ward podařilo.

Upíři žijí mezi lidmi nepoznáni, ale není pravidlem, aby pili lidskou krev, naopak je udržuje při síle pití krve od upíra opačného pohlaví. Mají ovšem nepřátele tzv. Vyhlazovací společnost, kteří se snaží upírskou komunitu zlikvidovat. Na její obranu se utvořilo Bratrstvo černé dýky, v níž je několik bojovníků a jejich životní příběhy můžeme v jednotlivých dílech sledovat.

Jessika Ward je oblíbenou spisovatelkou erotických paranormálních romancí, takže nepřekvapí, že velkou roli v těchto příbězích hraje nejenom boj dobra se zlem (přičemž upíři stojí na straně dobra!), ale také láska.

Věřím, že nebudu jediná komu se příběhy Bratrstva a jejich rodin budou líbit. Je to opravdu velmi odpočinková četba, vhodná na dovolenou či prázdniny.

A ještě jeden tip ode mně. Jde o knihu Gilese Kristiana Havran Krvavé oko, první díl plánované trilogie. Hlavním hrdinou je Osrik, asi 17 letý kluk, se kterým si osud pohrává. Nepamatuje se na nic ze své minulosti před 2 roky, kdy ho vesničané nalezli zraněného. Kvůli krvavé sraženině v oku ho dokonce chtěli zabít, jakožto ďáblova pomocníka, ale němý řezbář tomu zabránil a přijal chlapce za svého pomocníka. Přesto se Osrik cítí jako vyvrhel. Život mu změní Vikingové, kteří zničí vesnici a jeho vezmou s sebou jako rukojmí. Zažijí spolu spoustu dobrodružství a z nenáviděných Norů se postupem času stávají Osrikovi přátelé. Dostane i nové jméno - Havran. Konečně se cítí být mezi svými.

Kniha je napsána velmi čtivě a snaží se držet historických faktů, ačkoliv písemné zmínky té doby jsou výhradně psány křesťany, kteří pohanskými Vikingy opovrhovali. Spisovatel nezastírá surovost a bezohlednost, se kterou Norové zabíjejí křesťany, přesto si získávají naše sympatie díky své odvaze, schopnosti obětování se pro přátele a smyslu pro čest. (Autorova matka pochází z Norska, nemůžeme se tedy divit, že Norové z jeho pera vycházejí jako kladní hrdinové.)

Havran-krvavé oko je první díl třídílné ságy a už se těším na ty následující, neboť mě zajímají další Osrikovy osudy – snad se dozvím odkud skutečně pochází, jak prožil prvních 15 let života a jak to, že rozumí norsky, ačkoliv se to nikdy neučil.

Osobně jsem ráda, když mě kniha nejenom pobaví, ale když se v ní i něco nového dozvím. Možná se mi bude někdy hodit toto osvěžení si historických událostí a orientace v severských bozích.

PETRA

Já bych si dovolil doporučit úvodní část ságy George R. R. Martina Píseň ohně a ledu, která nese název Hra o trůny. Příběh se odehrává ve světě připomínající temný středověk, mezi statečnými rytíři, nechybí ani starodávní bohové, draci, čarostromy, a i když bychom knihu mohli zařadit mezi fantasy, autor využívá magických a fantastických motivů jen střídmě. Přesto jde o příběh plný tajemství, mystiky, s velmi propracovanou mytologií.

Ústřední postava první knihy, Ned Stark, strážce severu, je králem Robertem, svým dávným přítelem, pověřen úřadem pobočníka a vyslán do hlavního města, kde je brzy polapen do sítě nebezpečných intrik. Království hrozí nepokoje, na severu za Zdí se probouzí prastaré Zlo a k moci se chce vrátit svržený rod Targaryenů. Možná někdo z vás už viděl nový seriál HBO, natočený na motivy této knihy… …ale jak už to bývá, knížka je prostě lepší.


PS. Hru o trůny objevíte v našem fondu v nejbližší době.

JAREK

pondělí 20. června 2011

Kniha na prázdniny - doporučuje oddělení pro dospělé čtenáře

Na dovolenou s knihou? Pokud se chcete pojistit, že prožijete příjemnou dovolenou i pokud Vám jí polovina proprší, a jste dívka kolem dvacítky, které nevadí kniha v ruce, sáhněte po některém dílu z upíří ságy Krevní pouta od Tanyi Huffové. Napínavé příběhy jsou propojeny postavami detektivky Vicki Nelsonové a prastarého upíra Henryho Fitzroye. Nebo zkuste některý díl knižní série Školy noci od rodiny Castových. Její hlavní hrdinka Zoey je obyčejná šestnáctiletá holka z předměstí, ovšem jen do té doby než se stane upírkou. Musí nastoupit do Školy noci, internátního ústav pro upíří mláďata. Zoey se brzy se ocitá ve vleku hrůzných událostí, které mohou vyústit ve válku upírů s lidmi… Kromě dobré a napínavé četby Vás tyto knihy zcela jistě zbaví strachu z upírů.

Pokud je Vám o nějaký ten rok více a chcete si opravdu odpočinout od stresu, není nad dílka Ivanky Deváté, které mají jen jednu chybu - jsou útlé a na moc dlouho Vám nevydrží.

Pro pány bychom mohli doporučit kterékoliv sci-fi od Miroslava Žambocha, a pokud je zajímá spíše realita, pak díla Leo Kesslera nebo Svena Hassela. Nemůžete se zmýlit, všechny tituly jsou stejně dobré.

A pro všechny, kteří cestují za hranice všedních dnů, máme připraveny mapy a cestovní průvodce nejen po celé Evropě, ale i po ostatních světadílech vyjma Arktidy a Antarktidy.

KRISTA + LUCKA + MAGDA

A ještě jeden speciální tip pro dámy - pokud byste si rády vyrazily na jih Francie a letos Vám to nevyšlo, vyzkoušejte knihu břeclavské rodačky Táni Kubátové Počkej až za Lyon, je to pohodová prázdninová knížka, která se velmi dobře čte.


NAĎA

čtvrtek 2. června 2011

Prázdninová půjčovní doba

V době letních prázdnin (1.7.-31.8.2011) bude ve všech provozech hlavní budovy knihovny na ul. Národních hrdinů 9 každý pátek z provozních důvodů zavřeno. Na pobočce v Poštorné bude o prázdninách otevřeno vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 18 hod., v Charvátské Nové Vsi v pondělí od 10 do 12 a od 13 do 18 hod. (zavřeno bude pouze 4. 7. 2011) a ve Staré Břeclavi v úterý od 10 do 12 a od 13 do 18 hod. Děkujeme za pochopení.

Výstava „Pohledy do vesmíru z Evropské jižní observatoře“

Ještě jednou srdečně zve všechny zájemce na výstavu velkoformátových fotografií objektů sluneční soustavy, Mléčné dráhy i vzdálených světů cizích galaxií, pořízených na jedné z nejvýkonnějších observatoří světa na Mt. Paranalu v Chile. Observatoř provozuje Evropská jižní observatoř, jejíž je Česká republika od roku 2007 členem. Výstavu si budete moci v prostorách knihovny prohlédnout do 17. června 2011.
Jarek