pondělí 27. září 2010

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří

Možnost prohlédnout si knihovnu v pátek využila celá řada zájemců, jednu skupinku jsme provázeli i s fotoaparátem.

Prohlédli si samozřejmě dětské oddělení...
...ale mohli navštívit i ředitelnu...
...velký sál...

...čítárnu s hudebním oddělením...

...nebo oddělení pro dospělé.

Jarek

pátek 24. září 2010

Brumovice Janu Herbenovi

V seriálu, věnovaném novým přírůstkům do reginálního fondu, pokračujeme dalším titulem, získaným tentokrát z brněnského antikvariátu Samota.
Je jím kniha Brumovice Janu Herbenovi vydaná k 90. výročí narozenin spisovatele v redakci Emanuely Havelky s kresbami Vladimíra Kováříka. Tento příležitostný tisk vydal Přípravný výbor národopisných slavností v Brumovicích roku 1947.
Sborník tvoří několik krátkých prací jako např. lyrické vyznání samotného Herbena rodnému kraji Běžím domů, vzpomínky na Herbena od E. Havelky s názvem Nejvěrnější Brumovčan či báseň Josefa Ošmery Brumovice.
Do knihy byly vloženy i další upomínkové předměty na oslavu Herbenovy devadesátky jako ofrankovaný program slavností nebo soubor pohlednic s pamětním poštovním razítkem. Ukázky si zde můžete prohlédnout:


Herbenův rodný domek
Jarek

Nová řada Kurzu trénování paměti pro začátečníky

Ach ta paměť...    ...zapomínání se nevyhýbá nikomu a rozhodně se tento fenomén netýká jen těch dříve narozených. Proto otevíráme další řadu kurzu trénování paměti pro začátečníky. Úvodní, volně přístupná přednáška se koná v rámci celostátní knihovnické akce Týden knihoven ve čtvrtek 7. října v 16 hodin v sále knihovny. Následovat bude osm lekcí věnovaných konkrétním paměťovým technikám.
Lekce budou doplněny koncentračními cvičeními, slovními hrátkami a dalšími technikami k procvičování mozku. Kurz je připravován tak, aby účastníci z tréninku získali dlouhodobý prospěch i v každodenním životě. Součástí kurzu je tzv. terapie příjemného šoku, kdy si účastníci prostřednictvím paměťových technik ověří, že jejich paměť je nejen stále funkční, ale naopak je schopna pojmout i věci zdánlivě nezapamatovatelné.
Zkuste se přihlásit i Vy. Další informace můžete získat ve studovně Městské knihovny Břeclav, Národních hrdinů 9, na tel. 519 372 149 či na e-mailu cech@knihovna-bv.cz. Anebo se rovnou přihlásit touto on-line přihláškou.
Jarek

čtvrtek 23. září 2010

Praha očima dětí

Na panelech před dětským oddělením si v následujících čtrnácti dnech můžete prohlédnout výtvarné práce žáků bývalých třetích ročníků ZŠ Kupkova, inspirované jejich školním výletem do Prahy. A že je na co se dívat. S ohledem na věk malých výtvarníků - klobouk dolů. Pokud by výstavu někdo nestihnul navštívit, tady alespoň několik ukázek:

Jarek

Nová světelná tabule

K nové fasádě přibyla včera přibyla krásná nová světelná tabule, takže ani za nastávajících dlouhých podzimních a zimních večerů, kdy se brzo stmívá, už knihovnu neminete. ;-)

Jarek

středa 22. září 2010

Zveme na Týden s břeclavskou knihovnou
(1.10. - 8.10. 2010)

Jelikož na letošek připadá 111. výročí otevření první české veřejné knihovny v Břeclavi, zvolila si naše knihovna v souvislosti s celostátní knihovnickou akcí Týden knihoven motto Břeclavská knihovna je Vaše jednička! Čtenářům i ostatním návštěvníkům pak jako každý rok nabídneme týden nabitý řadou nejrozmanitějších akcí.

Tentokrát začínáme už v pátek 1. října 2010 besedou s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem, určenou žákům břeclavských škol. Tradiční výtvarná soutěž pro děti Malované jablíčko, kterou knihovna pořádá ve spolupráci se ZŠ Kupkova, proběhne v pondělí 4. října od 13 do 17 hodin v dětském oddělení.

Kurzem Seznámení s počítačem, určeným úplným začátečníků, bude zahájena ve středu 6. října podzimní řada počítačových kurzů, které se budou konat v internetové studovně vždy ve středu a v pátek odpoledne od 9 do 11 hod. Pro děti je na dětském oddělení připravena od 13 do 17 hodin knihovnická dílna pod názvem Brána knihovny otevřená – vyrob si vlastní knihu.

Na tentýž den jsme pro Vás ještě připravili besedu s cestovatelskou dvojicí manželů Špillarových, jejíž předloňské vyprávění o Africe a letošní seznámení s krásami americké divočiny se setkalo v naší knihovně s velkým ohlasem. Tentokrát nám Václav a Lenka Špillarovi představí svou Cestu do Oceánie, konkrétně na Havajské ostrovy. Beseda se uskuteční ve středu 6. října v 17 hodin ve velkém sále.
Ve čtvrtek 7. října v 16 hodin bude volně přístupnou úvodní přednáškou zahájen další ročník oblíbeného Kurzu trénování paměti pro začátečníky. Dětské oddělení připravilo na čtvrtek a na pátek odpoledne s filmovými pohádkami, nazvané Pohádky z promítačky.

Stranou nezůstanou ani pobočky městské knihovny – ve Staré Břeclavi se můžete těšit na přednášku PhDr. Aleny Káňové pod názvem Lidový kroj v charvátské části Podluží. Beseda proběhne v úterý 5. října v 19 hodin v přísálí kulturního domu Na Obecní.

Na pobočkách je pro děti mimo jiné připravena i literární soutěž Bořík a spol. - hrdinové z knih Vojtěcha Steklače, spojená s 65. výročím narození spisovatele, která bude probíhat až do konce října. V pátek 8. října se v době od 16 do 17:30 hodin uskuteční na poštorenské pobočce tradiční literární podvečer pro nejmenší čtenáře nazvaný Pohádky babičky Aničky (čtení pohádek pro malé děti, hry a vyrábění).

Dětskému oddělení knihovny se podařilo v tomto roce z dotačního titulu MK ČR Knihovna 21. století získat finanční prostředky na projekt Brána knihovny otevřená aneb Čtenářský erb znalostí. Díky tomuto grantu bylo tak možné uspořádat výše zmíněné akce pro žáky břeclavských základních škol. A to ještě nebylo všechno, neboť 19. října čeká žáky další beseda, tentokrát se spisovatelkou Petrou Braunovou. Cílem projektu bylo umožnit dětem osobní setkání se současnými dětskými ilustrátory a spisovateli a dát jim možnost zkusit si tvůrčí práci, jakou tvorba, psaní a ilustrování knih bezesporu je.

Tak nashledanou v Týdnu knihoven a nezapomeňte - Břeclavská knihovna je Vaše jednička!

Jarekpátek 17. září 2010

Do Oceánie s manžely Špillarovými

V rámci připravované celostátní knihovnické akce Týden knihoven bychom rádi upozornili na besedu s cestovatelskou dvojicí manželů Špillarových, jejíž předloňské vyprávění o Africe a letošní seznámení  s krásami americké divočiny se setkalo v naší knihovně s velkým ohlasem. Tentokrát nám Václav a Lenka Špillarovi představí  svou  cestu do Oceánie, konkrétně na Havajské ostrovy.
Ta začínala na nejsevernějším z nich - malém ostrůvku Kauai. Jeho největší perlou je skalnaté severozápadní pobřeží - Na Pali Coast - lemované nebetyčnými útesy, přes něž vede náročná pěší túra. Na vrcholcích útesů se rozkládá vodnatá Alakaiská plošina a největší kaňon Pacifiku - Waimea Canyon. Celému ostrůvku se díky bohatému rostlinstvu přezdívá Zahradní ostrov.

Následoval ostrov Maui, který je vyplněn velikou sopkou Haleakalou s vrcholem položeným 3 055 metrů nad hladinou oceánu. Nádherným uklidněním po nebezpečné výpravě do nitra sopky se stalo potápění v podmořském kráteru ostrůvku Molokiny spojené s pozorováním velryb.
Jediným dosud opravdu činným sopečným ostrovem je Hawaii, podle něhož nese i celé soustroví své jméno. Hlavní atrakcí ostrova je sopečné divadlo na svazích sopky Mauna Loa, kde z kráteru Puu-Oo vytéká žhavá magmatická řeka a vlévá se za mohutného syčení do vln oceánu.
Jen velmi těžko dostupné je severní pobřeží otrova Molokai lemované jedněmi z nejvyšších útesů světa. Rovněž severní pobřeží ostrova Lanai není příliš dotčeno moderní civilizací.
Menší ostrov Molokai je zase zajímavý svým hustým domorodým osídlením a hornatým povrchem pokrytým bujnou tropickou vegetací.
Nejnavštěvovanějším ze všech je pak ostrov Oahu, na němž leží krásné a věhlasné Honolulu se svou proslulou Waikiki Beach a luxusní hotelovou riviérou. I zde je však mimo rušné město nespočet přírodních krás - vodopádů, hor či údolí, topících se v zeleni, vůni, klidu a pohodě, pro Havaj tak příznačné.

Beseda se uskuteční ve středu 6. října 2010 v 17 hodin ve velkém sále Městské knihovny Břeclav na ul. Národních hrdinů 9. Ukázky dalších úchvatných fotografií si můžete prohlédnout na stránkách manželů Špillarových Gallery 3A.

Jarek

Den otevřených dveří

Ještě jednou Vás chceme pozvat na Den otevřených dveří, při kterém si budete moci projít naši opravenou knihovnu a zároveň se dozvědět se i leccos zajímavého z její historie i současnosti.

Akce začíná v pátek 24. září v 10 hodin ve studovně krátkou prezentací a poté bude následovat komentovaná prohlídka všech prostor knihovny včetně těch, které jsou veřejnosti normálně nepřístupné. Tato komentovaná prohlídka bude pak opakovaně probíhat každou sudou hodinu – tj. ve 12 hod, 14 hod a 16 hod. Jako malou pozornost jsme se rozhodli návštěvníkům nabídnout speciální akci – v den konání Dne otevřených dveří budou mít všichni návštevníci možnost pořídit si roční registraci do všech oddělení knihovny se slevou 30,- Kč.

Děkujeme touto cestou našemu zřizovateli, městu Břeclav, které celou nákladnou rekonstrukci financovalo ze svého rozpočtu. Zároveň bychom chtěli vyslovit také poděkování vedení břeclavské věznice, které nám na těžší práce spojené se stěhováním nábytku a knih, úklidem knihovny a přípravou burzy opakovaně poskytlo několik odsouzených, bez jejichž pomoci bychom tyto práce zvládli jen s velkými obtížemi.

Jarek

čtvrtek 9. září 2010

Uvítáme hosty ze Znojemska

Útvar regionálních služeb naší knihovny pozval 29. září 2010 na přátelskou návštěvu knihovníky ze znojemského regionu. Na programu budou mít krátkou prezentaci z historie břeclavské knihovny, prohlídku všech oddělení knihovny a ukázky práce s dětským čtenářem na dětském oddělení. V rámci doprovodného programu absolvují prohlídku mikulovského zámku a podzámčí, přičemž zlatým hřebem bude prohlídka mikulovské zámecké knihovny. Exkurzi zakončí návštěvou neprofesionální knihovny v obci Dolní Dunajovice, která byla letos nominována na ocenění Knihovna roku 2010.

Jarek

úterý 7. září 2010

Novinky v regionálním fondu

Fond regionální literatury naší knihovny shromažďuje knihy s regionální tematikou a knihy regionálních autorů především z území bývalého břeclavského okresu, obsahuje ale i materiály týkající se širší oblasti celého moravského Slovácka. V poslední době bývají do regionálního fondu zařazovány knihy z přilehlých příhraničních regionů – slovenského Záhorí či rakouských regionů Waldviertel a Weinviertel.


Regionální fond je průběžně doplňován jak nově vyšlými knihami, tak nákupem starších publikací v antikvariátech i od soukromých osob. Nejstarší svazky pocházejí z přelomu 19. a 20. století, součástí fondu jsou i knihy bývalé Veřejné knihovny města Břeclavě, zachráněné po Mnichovu 1938 před zničením zásluhou tehdejšího knihovníka Karla Sýkory. Fond obsahuje prozatím více než 2.600 svazků, za zmínku stojí třeba budování sbírky bibliofilských tisků z dvacátých a třicátých let 20. století, která tiskla tehdy slavná břeclavská tiskárna Vladimíra Chlandy.

Jelikož se fond neustále rozrůstá o nové tituly, chtěl bych Vás touto formou o těchto nových přírůstcích pravidelně informovat. Věřím, že tuto novinku přivítáte a bude pro Vás co možná nejvíce přínosná.

A hned první ochutnávka:

Letos u příležitosti 700 let od likvidace templářského řádu francouzským králem 1307-1312 vyšla publikace s velmi dlouhým názvem Templáři v zemích českých králů : Morava, Slezsko, Lužice, Rakousy, aneb, Co všelikého se templářům událo a co vlastnili v těch skvělých zemích, jež později sluly země Koruny české, na pozadí dějin řádu tohoto slavného od autora honosícího se pseudonymem Templarius Bohemicus s fotografiemi Marie Holečkové a grafické úpravě Kameela Macharta. Titul navazuje na úspěšnou publikaci věnovanou působení teplářského řádu v Čechách. Nyní se autoři podrobně věnují aktivitám templářů na Moravě, ve Slezsku, Lužici i v Rakousích. Kniha podrobně mapuje moravské lokality, v nichž templáři působili a přináší bohatou obrazovou dokumentaci toho, co z aktivit templářského řádu můžeme obdivovat i dnes. Nás pochopitelně nejvíce zajímají blízké Čejkovice jako sídlo zemského kontura, protože k čejkovickému templářskému panství patřily i vsi Vrbice a Rakvice přináležící k Břeclavsku.

Jarek

pátek 3. září 2010

Kníhy za hubičku :-D

Upozorňuje všechny knihomoly a další zájemce, že od pátku 10. září do čtvrtka 16. září si mohou v průjezdu knihovny za velmi výhodné ceny nakoupit knihy vyřazené z fondu knihovny. V pátek začíná výprodej ve12 hodin, zbylé dny bude burza knih otevřena od 9 do 18 hodin. Knihy budou průběžně doplňovány, zbylé svazky se budou po skončení burzy opět doprodávat ve vestibulu před čítárnou. Přijďte, určitě si vyberete.

Jarek

Vzhůru do knihovny!

Tak s vypětím sil jsme nakonec všechno zvládli včas, takže knihovna může směle přivítat po prázdninách všechny po knihách dychtivé návštěvníky. Přijďte se podívat i vy.

Internetová studovna
Dětské oddělení v nových barvách...
...a s novými okny
Oddělení pro dospělé s novou posilou ;-)

Jarek