středa 22. září 2010

Zveme na Týden s břeclavskou knihovnou
(1.10. - 8.10. 2010)

Jelikož na letošek připadá 111. výročí otevření první české veřejné knihovny v Břeclavi, zvolila si naše knihovna v souvislosti s celostátní knihovnickou akcí Týden knihoven motto Břeclavská knihovna je Vaše jednička! Čtenářům i ostatním návštěvníkům pak jako každý rok nabídneme týden nabitý řadou nejrozmanitějších akcí.

Tentokrát začínáme už v pátek 1. října 2010 besedou s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem, určenou žákům břeclavských škol. Tradiční výtvarná soutěž pro děti Malované jablíčko, kterou knihovna pořádá ve spolupráci se ZŠ Kupkova, proběhne v pondělí 4. října od 13 do 17 hodin v dětském oddělení.

Kurzem Seznámení s počítačem, určeným úplným začátečníků, bude zahájena ve středu 6. října podzimní řada počítačových kurzů, které se budou konat v internetové studovně vždy ve středu a v pátek odpoledne od 9 do 11 hod. Pro děti je na dětském oddělení připravena od 13 do 17 hodin knihovnická dílna pod názvem Brána knihovny otevřená – vyrob si vlastní knihu.

Na tentýž den jsme pro Vás ještě připravili besedu s cestovatelskou dvojicí manželů Špillarových, jejíž předloňské vyprávění o Africe a letošní seznámení s krásami americké divočiny se setkalo v naší knihovně s velkým ohlasem. Tentokrát nám Václav a Lenka Špillarovi představí svou Cestu do Oceánie, konkrétně na Havajské ostrovy. Beseda se uskuteční ve středu 6. října v 17 hodin ve velkém sále.
Ve čtvrtek 7. října v 16 hodin bude volně přístupnou úvodní přednáškou zahájen další ročník oblíbeného Kurzu trénování paměti pro začátečníky. Dětské oddělení připravilo na čtvrtek a na pátek odpoledne s filmovými pohádkami, nazvané Pohádky z promítačky.

Stranou nezůstanou ani pobočky městské knihovny – ve Staré Břeclavi se můžete těšit na přednášku PhDr. Aleny Káňové pod názvem Lidový kroj v charvátské části Podluží. Beseda proběhne v úterý 5. října v 19 hodin v přísálí kulturního domu Na Obecní.

Na pobočkách je pro děti mimo jiné připravena i literární soutěž Bořík a spol. - hrdinové z knih Vojtěcha Steklače, spojená s 65. výročím narození spisovatele, která bude probíhat až do konce října. V pátek 8. října se v době od 16 do 17:30 hodin uskuteční na poštorenské pobočce tradiční literární podvečer pro nejmenší čtenáře nazvaný Pohádky babičky Aničky (čtení pohádek pro malé děti, hry a vyrábění).

Dětskému oddělení knihovny se podařilo v tomto roce z dotačního titulu MK ČR Knihovna 21. století získat finanční prostředky na projekt Brána knihovny otevřená aneb Čtenářský erb znalostí. Díky tomuto grantu bylo tak možné uspořádat výše zmíněné akce pro žáky břeclavských základních škol. A to ještě nebylo všechno, neboť 19. října čeká žáky další beseda, tentokrát se spisovatelkou Petrou Braunovou. Cílem projektu bylo umožnit dětem osobní setkání se současnými dětskými ilustrátory a spisovateli a dát jim možnost zkusit si tvůrčí práci, jakou tvorba, psaní a ilustrování knih bezesporu je.

Tak nashledanou v Týdnu knihoven a nezapomeňte - Břeclavská knihovna je Vaše jednička!

JarekŽádné komentáře: