pátek 17. září 2010

Den otevřených dveří

Ještě jednou Vás chceme pozvat na Den otevřených dveří, při kterém si budete moci projít naši opravenou knihovnu a zároveň se dozvědět se i leccos zajímavého z její historie i současnosti.

Akce začíná v pátek 24. září v 10 hodin ve studovně krátkou prezentací a poté bude následovat komentovaná prohlídka všech prostor knihovny včetně těch, které jsou veřejnosti normálně nepřístupné. Tato komentovaná prohlídka bude pak opakovaně probíhat každou sudou hodinu – tj. ve 12 hod, 14 hod a 16 hod. Jako malou pozornost jsme se rozhodli návštěvníkům nabídnout speciální akci – v den konání Dne otevřených dveří budou mít všichni návštevníci možnost pořídit si roční registraci do všech oddělení knihovny se slevou 30,- Kč.

Děkujeme touto cestou našemu zřizovateli, městu Břeclav, které celou nákladnou rekonstrukci financovalo ze svého rozpočtu. Zároveň bychom chtěli vyslovit také poděkování vedení břeclavské věznice, které nám na těžší práce spojené se stěhováním nábytku a knih, úklidem knihovny a přípravou burzy opakovaně poskytlo několik odsouzených, bez jejichž pomoci bychom tyto práce zvládli jen s velkými obtížemi.

Jarek

Žádné komentáře: