úterý 28. února 2017

Předběžný rozvrh fotografických kurzů

Na následujících řádcích naleznete předběžný rozvrh nově nabízených kurzů, které knihovna pořádá ve spolupráci s profesionálním fotografem Petrem Drábkem.

KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ DIGITÁLNÍ ZRCADLOVKOU / FOCENÍ PRO KAŽDÉHO (OD ČTVRTKA 23. BŘEZNA OD 16 HODIN)
Cílem tohoto kurzu bude posluchačům poskytnout teoretické základy v podobě informací o konstrukci a funkci digitálního fotoaparátu zaměřené zejména na jeho správné nastavení a využití jeho možností a praktické základy pro úspěšné a efektivní fotografování pomocí přístrojů různých kategorií. Ukážeme si jak reagovat v různých situacích, jak využívat možnosti techniky, optiky i konkrétní scény, jak na správnou kompozici, aby fotografie jako celek působila vyváženým (harmonickým) dojmem.

Návrh programu
 • úvod, diskuze nad zhotovenými/přinesenými snímky
 • seznámení se s konstrukcí a funkcemi fotoaparátu
 • nastavení digitálního fotoaparátu
 • základy kompozice, stavba a skladba fotografického obrazu
 • využití černobílé, barevné fotografie 
 • práce s hloubkou ostrosti
 • praktická cvičení, fotografování v interiéru a exteriéru
 • portrét, skupinka, momentka
 • tipy a triky pro každodenní fotografování
POZOR! KURZ UŽ JE PLNĚ OBSAZEN. 
V případě velkého zájmu otevřeme novou řadu na podzim.

KURZ POSTPRODUKČNÍ ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ V PROGRAMU ZONER / ZÁKLADY EDITACE DIGITÁLNÍHO OBRAZU (OD ČTVRTKA 23. BŘEZNA OD 18 HODIN)


Cílem bude posluchače seznámit s obecnými zásadami práce s digitálním obrazem, osvojení si základních dovedností a práci s jednotlivými nástroji v Zoner Photo Studio.

Návrh programu
 • úvod, seznámení
 • stahování, přenos snímků z fotoaparátu
 • archivace fotografií (pojmenování souborů, klíčová slova, externí média)
 • formáty obrazové souboru (RAW, TIFF, JPG)
 • editace fotografií (barevné úpravy, odstranění běžných chyb, srovnání linií, výřezy, velikost snímku, oříznutí snímku, retuš, doostření)
 • výběry, kdy potřebujete upravit jen část snímku
 • hromadné konverze, úpravy a korekce fotografií
 • příprava fotografií pro cílové médium
 • optimalizace obrazových souborů pro tisk, web, projekce (SlideShow)

VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE A FOTOGRAFICKÁ TECHNIKA - pro mírně pokročilé a pokročilé fotografy (PŘEDBĚŽNĚ PLÁNOVÁN NA ZÁŘÍ 2017)

Kurz bude určen mírně pokročilým a pokročilým fotografům, kteří chtějí prohloubit své znalosti a vstoupit do světa nekonečných tvůrčích možností média fotografie.
Výuka bude zaměřena na jednotlivé oblasti tvůrčí fotografie, v nichž budou podrobně rozebrána technická i obrazová specifika jednotlivých žánrů (portrét, krajina, zátiší, reportáž, architektura …). Během kurzu budou posluchači také průběžně realizovat menší fotografická cvičení, vždy k probírané látce a souběžně pracovat na výstupním autorském souboru.

úterý 21. února 2017

Festival Pro Tibet 2017 v Břeclavi
Také v letošním roce se břeclavská knihovna připojila k festivalu ProTibet, jenž pořádá ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Most Ostrava, která se dlouhodobě zaměřuje na podporu vzdělanosti a zlepšování životních podmínek tibetských dětí, tibetských seniorů, buddhistických mnichů a nomádů. 


V úterý 7. března od 18 hodin budete moci v malém sále zhlédnout dokumentární film americké režisérky Victress Hitchcock Požehnání z roku 2009, který vysvětluje klášterní systém tibetského buddhismu a měnící se role žen v něm.


V dokumentu jsou použity archivní ukázky z doby, kdyby byly kláštery ničeny a mnoho mnišek bylo uvězněno. Pár přeživších se ukrylo v jeskyních a o mnoho let později pomáhaly kláštery opět budovat. Autorka dokumentu zpovídá mnišky a také ženy, které přichází za mniškami, aby se s nimi setkaly fyzicky i duševně.


Součástí akce bude také krátké patnáctiminutové vystoupení Lucie Hodonské s hraním na tibetské mísy před promítáním a následná muzikoterapeutická relaxace po skončení filmu.


Ve středu 8. března od 18 hodin bude v malém sále k vidění film téže autorky Až budou létat oceloví ptáci z roku 2012, který nás zavede zblízka na osobní cestu, zkoumající komplex navzájem se ovlivňujících vztahů mezi současným tibetským buddhismem a západní kulturou.


 Snímek se pokouší v hlubokém záběru zachytit zkušenosti a pohledy učitelů a praktikujících ve Spojených státech i jinde ve světě. Film vytváří živý a zábavný portrét světa tibetského buddhismu, tak jak se projevuje na Západě, a klade zásadní otázku: Mohou nám tato prastará učení v dnešní stále chaotičtější moderní době pomoci nalézt skutečné štěstí a vytvořit rozumnější, soucitnější svět 21. století?

Součástí akce bude také krátké patnáctiminutové vystoupení Lucie Hodonské s hraním na tibetské mísy před promítáním filmu.Vstupné dobrovolné, výtěžek letošního festivalu je určen na podporu vzdělání buddhistických mnišek. Informace o festivalu naleznete také na blogu nebo na Facebooku o.p.s. Most.

Kurz na úpravu obrázkůSrdečně zveme všechny zájemce na rozšířenou řadu kurzu Grafické možnosti počítače pro mírně pokročilé I. - Úprava obrázků a digitálních fotografií v počítači, který začíná ve středu 1. března v 9 hodin. Dozvíte se na něm vše podstatné o práci s obrázky a digitálními fotografiemi. Mimo jiné se naučíte jak obrázky upravit, oříznout, retušovat, jak odstranit z fotografií červené oči, jak si sestavit z fotek obrázkové video… a spoustu dalšího. Kurz má šest lekcí a bude probíhat vždy ve středu a pátek od 9 do 11 hodin v internetové studovně knihovny.  Cena celého dvanáctihodinového kurzu je 400,- Kč. Výuka probíhá  na počítačích s volně dostupnými programy Xnview, Picasa a Zoner Photo Studio Free.


pátek 17. února 2017

První absolventi Virtuálky v Břeclavi

Rádi na blogu uveřejňujeme ohlédnutí jednoho z našich seniorských studentů VU3V za právě ukončeným prvním studijním cyklem Svět kolem nás I.

První absolventi Virtuálky v Břeclavi

V září 2013 bylo zřízeno při Městské knihovně v Břeclavi Konzultační středisko Virtuální university třetího věku ČZU Praha. Přihlásilo se asi 35 zájemců. Někteří z nich již měli zkušenost ze studia U3V na zahradnické fakultě Mendelu v Lednici. Virtuální studium bylo novinkou. Někteří o tomto způsobu studia seniorů pochybovali. Postupem času se ukázalo, že rozdíly nejsou podstatné.
V průběhu tří a půl roku se vystřídalo sedm témat. Studovala se Astronomie, Čínská medicína, Počátky renesance v Itálii, Život a dílo Michelangela Buonarottiho, Kouzelná geometrie, Genealogie a Lidské zdraví. Každé téma je rozvržené do šesti přednášek. Témata jsou vybírána z nabídky ČZU v Praze většinovou volbou studujících.


Každý způsob studia má své proti i pro. Vždy záleží na studujících, jak ke zvolené tématice přistoupí. I každá zvolená tématika byla ve způsobu virtuálního studia trošku odlišná. U některých stačily video přehrávky, jinde bylo vhodné více použít doporučené literatury. Oproti živým přednáškám, které jsou atraktivnější, virtuální má každý studující možnost si několikrát přehrát, zamyslet se nad problematikou, či vyhledat doplnění. Samozřejmě, chybí neformální diskuse s přednášejícím.
Po počáteční nedůvěře, lze ke kladům přiřadit i povinné testy po každé přednášce a po skončení semestru. Zejména ty po jednotlivých přednáškách, které si může každý studující zopakovat a na základě testu si znalosti doplnit. Není to sice studium profesní, ale na výsledku i tak každému záleží.


Zvláštností je i dobrovolné zpracování eseji k tématu, které mají možnost zhodnotit všichni studující i z jiných konzultačních středisek. Studující z břeclavského střediska jich zpracovali devět.
Zpracování úvahy, seznámení se s dalšími, připojení poznámky k názoru jiného, či bodové ohodnocení, dává možnost do dané tématiky více zapojit své zkušenosti, názory a postřehy. Každý, kdo ji zpracuje, tak dává možnost ostatním, aby se k jeho postřehům vyjádřili a konfrontovat své názory s ostatními.


Po každém semestru se studující zúčastňovali seminářů v jiném středisku. Jeden takový seminář uspořádalo i břeclavské středisko. A zhostilo se svého úkolu výtečně. Seminář byl vyhodnocen manažerkou, Ing Nehodovou, jako jeden z nejlepších. Dává tak možnost seminárním místům ukázat život i pamětihodnosti města kde studuje. Břeclavští studenti navštívili Vsetín, Vyškov, Ořechov u Brna, Oslavany, Nové Město na Moravě a naposledy Zábřeh.

V polovině ledna pak 31 studentů, kteří absolvovali první běh, účastnilo slavnostní promoce na ČZU v Praze. Drtivá většina z nich se však rozhodla ve studiu pokračovat. To je jasným důkazem, že toto studium seniorům vyhovuje, je pro ně atraktivní a přínosné. Tak to také hodnotil místostarosta Břeclavi i ředitel Městské knihovny při neformálním hodnocení prvního běhu při první konzultační přednášce běhu druhého.

Nám studujícím nezbývá nic jiného, než poděkovat vedení Městské knihovny za skvělý nápad studium seniorů v Břeclavi organizovat. Poděkovat vedoucímu studia Mgr Čechovi za jeho obětavost a trpělivost se seniory, pracovníkům knihovny, zejména paní Jindřišce Klaudové, za příkladnou přípravu studijních materiálů, přípravu občerstvení i organizaci účasti na seminářích v jiných střediscích. Poděkování patří i představitelům města, za podporu semináře v Břeclavi i jejich účasti na něm.

Malou osobní poznámku na závěr. Po přihlášení ke studiu v roce 2013 jsem poskytl telefonický rozhovor redaktoru Nového života. V rozhovoru jsem použil slova: „I nám, seniorům prospívá, když si občas provětráme svůj mozeček“. Použití tohoto výrazu se některým studujícím nelíbilo a po straně jej kritizovali. Výraz mozeček prý patří jen do gastronomie. I senior má, jako každý jiný živý tvor, mozek. Prosím, omlouvám se vám. Ano, máme normální mozek, jen si přejme, abychom jej uměli vždy správně využít!
Já - senior student VU3V ČZU - KS Břeclav
Josef Janíček (*1938)

čtvrtek 16. února 2017

Upravená organizační struktura knihovny


Od 1. února vešla v platnost upravená organizační struktura knihovny. Zástupcem ředitele a vedoucím Útvaru knihovnických a informačních služeb byl jmenován Mgr. Jaroslav Čech, který má zároveň na starost oblast celoživotního vzdělávání, akce pro veřejnost a správu počítačové sítě. Zároveň byly určeny pracovnice odpovědné za provoz jednotlivých oddělení. Schéma upravené organizační struktury je ke stažení zde.

čtvrtek 2. února 2017

České dějiny a jejich souvislosti zaujalyZveme všechny zájemce ke studiu dalšího semestru Virtuální Univerzity třetího věku tentokrát na téma České dějiny a jejich souvislosti. Druhá přednáška se uskuteční v úterý 14. února v 15 hodin ve velkém sále knihovny.

Lektorem kurzu je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. V jednotlivých přednáškách budou probírána následující témata:

1. Češi, národ, stát
2. Společnost a křesťanství
3. Velmoži, knížata, králové
4. Stříbro a moc
5. Český král a římský panovník
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

Na jaře 2017 začíná nový studijní běh Svět kolem nás II., ke studiu VU3V je možné se připojit i v tomto semestru. Cena kurzu za celý semestr je stanovena na 420,- Kč, pro čtenáře knihovny 300,- Kč. Přihlásit se je možné ještě i na druhé přednášce.

Virtuální Univerzitu třetího věku mohou studovat:  osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku i osoby kategorie 50 +. Další informace:  www.e-senior.cz, tel. č. 725 107 305, e-mail cech@knihovna-bv.cz.