středa 21. ledna 2015

Konec prokrastinace v břeclavské knihovně ;-)

Máte problém s tím, že neustále vše odkládáte na poslední chvíli a pak nestíháte? Právě vám je potom určena pětitýdenní akademie Konec prokrastinace, kterou břeclavská knihovna hodlá uspořádat ve spolupráci se společností GrowJob institute Brno. Prokrastinace je definována jako chorobné odkládání úkolů a povinností a trpí jí překvapivě velké procento populace.


Akademie je pětitýdenní program intenzivního tréninku proti prokrastinaci. Skládá se z pěti dvouhodinových workshopů vedených konzultantkou GrowJOB institute Veronikou Dohnalovou. Minimální počet účastníků akademie je 15, zvýhodněná cena za celý kurz činí 999,- Kč, tj. 200,- Kč za jednu lekci. Akademie bude realizována, jen pokud se přihlásí dostatečný počet uchazečů.

Zájemci se mohu hlásit u Mgr. Jaroslava Čecha na tel. č. 519 372 149 nebo 725 107 305, nebo na mailu cech@knihovna-bv.cz. Akademie by probíhala vždy ve středu od 18 do 20:30 hodin v malém sále knihovny, první lekce by začínala ve středu 11. března 2015. Na akademii je nutno se závazně přihlásit a zaplatit účastnický poplatek do pátku 27. února 2015. 


Malovaní modrotisku

I letos v knihovně pokračuje projekt Výtvarná folklorní akademie, pořádaný ve spolupráci s Hermifoto Dagmar Benešová, lidovou malérečkou Marií Švirgovou a nově i s  CVČ Duhovka. Po malovaní ornamentů na mašle, textil i keramiku se nyní dostalo na Malovaní modrotisku. Tvůrčí dílny se uskuteční v úterý 17. a pátek 20. února 2015 vždy od 16 do 20 hodin. Kurz je omezen jen na 27 uchazečů, kapacita je bohužel už k dnešnímu dni naplněna.
Krylova kytara v knihovně

Ve středu 18. února  v 18 hodin proběhne v malém sále knihovny autorské čtení z nové knihy mladého břeclavského spisovatele Michala Šefary Krylova kytara. Vstup volný, všichni zájemci jsou srdečně zváni.


Divadelní Kytice

V sobotu 14. února v 16 hodin bude ve velkém sále knihovny možnost shlédnout představení studentského divadelního souboru z Velkých Pavlovic na motivy Erbenovy Kytice.


Seznámení s počítačem pro úplné začátečníky i od 12 do 14 hodin


Kurz Seznámení s počítačem pro úplné začátečníky začíná ve středu 11. února v 9 hodin. Má čtyři lekce a bude probíhat každou středu a pátek od 9 do 11 hodin v malém sále knihovny. Zájemci mohou pokračovat přímo navazujícím kurzem pro mírně pokročilé.

Kapacita kurzu už je naplněna. Pro velký zájem bude probíhat souběžně ještě jeden kurz v termínu od 12 do 14 hodin.Bláznivá teta a já

Další představení z cyklu LiStOVáNí, které se ve velkém sále břeclavské knihovny uskuteční v pátek 13. února od 17 hodin, bude tentokrát v ryze ženském obsazení věnováno knize Bláznivá teta a já, a to dokonce za osobní účasti autorky Sylvie Heinlein.  Po skončení představení následuje beseda se spisovatelkou a prodej knih spojený s autogramiádou. Akce probíhá pod záštitou Goethe institutu v Praze, tlumočení z němčiny je zajištěno.


Literární kavárna na téma historická detektivka

Pokud se zajímáte o historii, nabízíme Vám v naší literární kavárně povídání o českých i světových spisovatelích, kteří nám ve svých dílech prezentují své představy o fungování spravedlnosti napříč staletími. S literárními detektivy z dob dávno minulých se můžete seznámit v úterý 10. února a čtvrtek 12. února 2015 v 16 hodin v malém sále knihovny. Vstup volný.


Virtuální univerzita třetího věku pokračuje dalším semestrem

Velký zájem o studium Virtuální univerzity třetího věku v břeclavské knihovně nepolevuje. Máme za sebou druhý semestr řádného studia, který absolvovalo celkem 45 studentů v širokém věkovém rozpětí. Studenti se ještě v  lednu zúčastní nepovinného závěrečného semináře, který tentokrát proběhne v Ořechově u Brna, součástí zájezdu bude také návštěva rajhradského kláštera, včetně klášterní barokní knihovny.
Uplynulý semestr byl věnován tématu Život a dílo Michelangela Buonarrotiho. Přednášky z dějin umění studenty zjevně zaujaly, neboť si z široké nabídky pro jarní semestr vybrali podobné téma – Umění rané renesance v Itálii. Cyklus přednášek je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Na přednáškách se se studenti postupně seznámí s počátky, principy a objevy rané renesance a slavnými umělci jako byli Filippo Brunelleschi, Masaccio, Donatello, Sandro Botticelli a Andrea del Verrocchio.


V jarním semestru čeká účastníky opět šest přednášek, úvodní přednáška začíná se v úterý 3. února 2015 v 15 hodin ve velkém sále knihovny. Ke studiu se lze přihlásit v knihovně kdykoliv během měsíce ledna, vlastní registrace studentů začne hodinu před začátkem úvodní přednášky, tj. 3. února 2015 ve 14 hodin. Ke studiu se mohou přihlásit i zájemci, kteří dosud Virtuální univerzitu třetího věku nestudují. Garantem výuky je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, kde mají senioři po třech letech studia nárok na slavnostní promoci. Cena kurzu za celý semestr je stanovena na 420,- Kč, čtenáři knihovny mají slevu - pro ně činí školné 300,- Kč.

Virtuální Univerzitu třetího věku mohou studovat osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku i osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní). Další informace lze získat, na stránkách www.e-senior.cz a www.knihovna-bv.cz nebo přímo u Mgr. Jaroslava Čecha, který studium VU3V v břeclavské knihovně organizačně zajišťuje (tel. č. 725 107 305, e-mail cech@knihovna-bv.cz).

Pokračuje spolupráce knihovny a Tyflocentra

Klienti s poruchami zraku sdružení kolem břeclavského TyfloCentra si zvykli pravidelně navštěvovat břeclavskou knihovnu, která jim nabízí přes 2100 zvukových knih na mp3 nahrávkách a kazetách. Některým se v knihovně líbí natolik, že sem chodí zvukové knihy poslouchat. Handicapovaní návštěvníci mohou také využít nabídku zapůjčení IPodu s nahraným knihami, které také s nadšením využívají. Klienti TyfloCentra se zúčastňují také akcí knihovny, jako jsou hudební nebo literární kavárny, a jsou podle jejich vlastních slov za tyto služby moc vděčni… 


Černobyl – místo, kde se zastavil čas

Zveme všechny zájemce na cestopisnou besedu o cestě do Černobylu a města duchů Pripjati. Přijďte si poslechnout vyprávění naší kolegyně Lucie Pyskaté, která tato místa vloni v létě navštívila. K vidění bude také spousta fotografií, dokumentujících jak to dnes v černobylské zóně vypadá. Beseda se uskuteční v úterý 3. února 2015 v 18 hodin ve velkém sále knihovny.


Do Poštorné na Zimní pohádku s Editou


Naučte se lépe pracovat s Excelem


Pokračuje nová řada počítačových kurzů. Od 28. ledna do 3. února  2015 proběhne osmihodinový kurz věnovaný  programu  Microsoft Excel – tabulkový editor pro mírně pokročilé. Lekce se budou konat opět ve středu a v pátek v malém sále knihovny, vždy dopoledne od 9 do 11 hodin. Na kurz je možné se přihlásit i on-line přihláškou na stránkách knihovny.

Myška a tužka - knihovnická dílnička v Poštorné