středa 21. ledna 2015

Virtuální univerzita třetího věku pokračuje dalším semestrem

Velký zájem o studium Virtuální univerzity třetího věku v břeclavské knihovně nepolevuje. Máme za sebou druhý semestr řádného studia, který absolvovalo celkem 45 studentů v širokém věkovém rozpětí. Studenti se ještě v  lednu zúčastní nepovinného závěrečného semináře, který tentokrát proběhne v Ořechově u Brna, součástí zájezdu bude také návštěva rajhradského kláštera, včetně klášterní barokní knihovny.
Uplynulý semestr byl věnován tématu Život a dílo Michelangela Buonarrotiho. Přednášky z dějin umění studenty zjevně zaujaly, neboť si z široké nabídky pro jarní semestr vybrali podobné téma – Umění rané renesance v Itálii. Cyklus přednášek je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie. Na přednáškách se se studenti postupně seznámí s počátky, principy a objevy rané renesance a slavnými umělci jako byli Filippo Brunelleschi, Masaccio, Donatello, Sandro Botticelli a Andrea del Verrocchio.


V jarním semestru čeká účastníky opět šest přednášek, úvodní přednáška začíná se v úterý 3. února 2015 v 15 hodin ve velkém sále knihovny. Ke studiu se lze přihlásit v knihovně kdykoliv během měsíce ledna, vlastní registrace studentů začne hodinu před začátkem úvodní přednášky, tj. 3. února 2015 ve 14 hodin. Ke studiu se mohou přihlásit i zájemci, kteří dosud Virtuální univerzitu třetího věku nestudují. Garantem výuky je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze, kde mají senioři po třech letech studia nárok na slavnostní promoci. Cena kurzu za celý semestr je stanovena na 420,- Kč, čtenáři knihovny mají slevu - pro ně činí školné 300,- Kč.

Virtuální Univerzitu třetího věku mohou studovat osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku i osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní). Další informace lze získat, na stránkách www.e-senior.cz a www.knihovna-bv.cz nebo přímo u Mgr. Jaroslava Čecha, který studium VU3V v břeclavské knihovně organizačně zajišťuje (tel. č. 725 107 305, e-mail cech@knihovna-bv.cz).

Žádné komentáře: