čtvrtek 10. října 2013

Spouštíme rozšíření služeb zvukové knihovny

V rámci celostátní knihovnické akce Týden knihoven spouštíme od října půjčování pěti nových čteček elektronických knih Bookeen Cybook, disponujících integrovaným osvícením displeje, které budou primárně určeny uživatelům zvukové knihovny.
Čtečky se budou zdarma půjčovat domů na dobu jednoho měsíce a čtenáři se sníženou zrakovou schopností tak budou mít možnost si vyzkoušet, jaké možnosti jim při čtení nabízí tato nová technologie.  Na čtečkách najdou zájemci asi 150 volně přístupných děl převážně klasické literatury. Čtenářům s poruchou zraku dále nabízíme možnost bezplatné zápůjčky celkem pěti hlasově ozvučených MP3 přehrávačů Sansa Clip a tří přehrávačů iPod Shuffle s již nahranými zvukovými knihami.  Po domluvě jsme schopni připravit požadované tituly do MP3 na objednávku předem.
A do třetice nabízíme návštěvníkům zvukové knihovny možnost prezenční zápůjčky digitální lupy ZOOMAX Snow umožňující zrakově postiženým četbu klasických dokumentů.
Máte-li v rodině někoho, komu by se tyto služby mohly hodit, zastavte se ve studovně knihovny, kde zvuková knihovna sídlí.
Všechny tyto pomůcky byly pořízeny s přispěním dotačního programu MK ČR VISK3Žádné komentáře: