pondělí 31. března 2014

Hrátky s pamětí 2014


Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, sekce knihovníků – trenérů paměti, Město Břeclav, Městská knihovna Břeclav a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze pořádají za podpory Ministerstva kultury ČR ve dnech 28. – 29. dubna 2014 seminář Hrátky s pamětí – trenérská dílna 2014.

 Zveme vás tímto na celostátní setkání trenérů paměti, kteří připravují programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny a jsou držiteli certifikátů trenéra paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging I. - III. stupně. Program semináře je zaměřen na výměnu zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů. Workshop je zároveň jednou z forem kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému ČSTPMJ, oceněný jedním kreditem pro knihovníky – trenéry paměti.

Program:
Pondělí  28. dubna 2014 (12.00 – 17.30 hod.)
Zahájení semináře – Mgr. Marek Uhlíř, ředitel Městské knihovny Břeclav, zástupce města Břeclav
Činnost sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti v roce 2013 – Zdeňka Adlerová
Základy kreslení pravou hemisférou – Petra Sehnalová
Grafoterapie – rukopisem k rozvoji osobnosti – Petra Sehnalová
Tvůrčí psaní a trénink paměti – Monika Holoubková
Hraj, co chceš – zajímavá karetní hra – Pavlína Boučková
Prohlídka Městské knihovny Břeclav
 
Úterý 29. dubna 2013 (8.30 – 14.30 hod.)
Zuřiví opati Thomase Bradwardina: jak na cizí slova  a jména – Renata Landgráfová
Využití metody GTD v každodenním životě – Daniel Gamrot
Ukázky z lekcí TP pro žáky a studenty – Zdeňka Adlerová, Jaroslav Čech
Trenérská dílna – osvědčené metody práce účastníků semináře
 
Místo konání: Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav,

Přihlášku nutno doručit nejpozději do 14. dubna 2014
Maximální počet účastníků: 40
Účastnický poplatek: 100 Kč
Ubytování si zajišťuje každý sám, tipy na ubytování viz níže v pozvánce:
Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Čech, cech@knihovna-bv.cz


Žádné komentáře: