čtvrtek 12. ledna 2017

VU3V: České dějiny a jejich souvislostiMěstská knihovna Břeclav zve všechny zájemce ke studiu dalšího semestru Virtuální Univerzity třetího věku tentokrát na téma České dějiny a jejich souvislosti. Úvodní přednáška začíná v úterý 31. ledna 2017 v 15 hodin ve velkém sále knihovny.


Lektorem kurzu je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. V jednotlivých přednáškách budou probírána následující témata:

1. Češi, národ, stát
2. Společnost a křesťanství
3. Velmoži, knížata, králové
4. Stříbro a moc
5. Český král a římský panovník
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy

Na jaře 2017 začíná nový studijní běh Svět kolem nás II., ke studiu VU3V je možné se připojit i v tomto semestru. Cena kurzu za celý semestr je stanovena na 420,- Kč, pro čtenáře knihovny 300,- Kč. Přihlásit se je možné v knihovně kdykoliv během měsíce ledna,  samotná registrace bude probíhat v úterý 31. ledna 2017 ve 14 hodin. 

Virtuální Univerzitu třetího věku mohou studovat:  osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku i osoby kategorie 50 +. Další informace:  www.e-senior.cz, tel. č. 725 107 305, e-mail cech@knihovna-bv.cz. 


Žádné komentáře: