pátek 24. října 2008

Dvanáctý Týden s břeclavskou knihovnou je za námi

Týden knihoven, pořádaný letos pod heslem Knihovny – naše rodinné stříbro je za námi, takže budem trošku bilancovat. V budově knihovny i na pobočkách se uskutečnilo množství rozmanitých akcí pro čtenáře knihovny i pro širokou veřejnost.
O besedě s Táňou Kubátovou už řeč byla, takže zmiňme i další akce. Ve středu se na pobočce v Poštorné konala beseda nazvaná Postavení ženy v Orientu. Přednášející Jana Straková přiblížila našim čtenářům, jak vypadá každodenní život muslimských žen a jaké je jejich postavení ve společnosti. Paní Ludmila Pavlovová pak program obohatila předvedením několika břišních tanců. Diváci ji sledovali se zatajeným dechem a obdivovali jak dokonalé provedení tanců a jejich různorodost, tak i vlastnoručně vyrobené kostýmy. Na konci besedy odpovídaly obě dvě lektorky na zajímavé dotazy z řad publika.


Ve čtvrtek 9. října se v sále knihovny uskutečnila zde avizovaná úvodní přednáška k rozsáhlému kurzu Trénování paměti, který knihovna pořádá pro veřejnost v rámci cyklu celoživotního vzdělávání. Zájemci se mohli seznámit s tím, jak vlastně naše paměť funguje, proč zapomínáme a jak se dá na tuto přirozenou lidskou vlastnost vyzrát. V dalších týdnech se uskuteční deset praktických lekcí zaměřených přímo na jednotlivé paměťové techniky, jejichž pomocí si může člověk ověřit, že zapamatovat se dá i zdánlivě nezapamatovatelné.Pobočka Poštorná připravila na čtvrteční odpoledne Knihovnickou dílnu, na které si děti mohly vyrobit z brambor loutky a nejrůznější dekorace. Při příležitosti letošního Mezinárodního roku brambor knihovna uspořádala také soutěž pro děti, nazvanou Příběhy ze zahrad i polí. Z akcí pro děti můžeme připomenout ještě např. Pasování prvňáčků za čtenáře, výtvarná soutěž pro děti zvanou Malované jablíčko, besedu se spisovatelkou dětských knih Martinou Drijverovou nebo Velké říjnovém společné čtení.


Asi nejoblíbenější akce spojená s Týdnem knihoven, kterou je Spaní v knihovně, se letos konala pod názvem Pohádková noc s Karlem Čapkem a v dětském oddělení a na pobočce v Charvátské Nové Vsi se jí zúčastnilo 30 nejlepších dětských čtenářů. Čekalo je nejen čtení z Čapkových knih, různé luštění, hádanky, soutěže a promítání, ale děti měly především možnost poznat, co všechno se v knihovně vlastně v noci odehrává.


Týden s břeclavskou knihovnou pak zakončila beseda s PhDr. Miroslavem Geršicem na téma Břeclav za první světové války a v roce 1918. Hojně navštívená akce se uskutečnila ve čtvrtek 16. října v přísálí kulturního domu Na obecní ve Staré Břeclavi. Součástí zajímavé přednášky byla i obrazová prezentace historických fotografií a dalších materiálů, přibližujících dobu před devadesáti lety, kdy se rozhodovalo o budoucnosti našeho města a regionu.

Chtěl bych touto cestou jménem knihovny všem zhruba 2.500 návštěvníkům znovu co nejsrdečněji poděkovat za účast na pořádaných akcích a ještě jednou připomenout – navštěvujme knihovnu a važme si jí… …vždyť je to naše rodinné stříbro.

Jarek


PS. Další fotky z akcí najdete na stránkách knihovny - ve fotogalerii.

Žádné komentáře: