středa 4. října 2017

Jižní Morava čtePříběhy mého kraje
Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně realizuje druhý ročník na podporu čtenářství, kterým se obrací na děti a mládež v Jihomoravském kraji prostřednictvím literární a výtvarné soutěže na téma Příběhy mého kraje. Soutěžní literární práce tentokrát budou vycházet  ze skutečných příběhů, týkajících se daného místa či regionu. 
Literární soutěž má dvě kategorie: první kategorie 8-10 let, druhá kategorie 11-15 let. Speciální literárně-výtvarná kategorie je určena pro kolektivy 8-15 let. Rozsah literární práce je minimálně jedna a maximálně tři strany textu, práce musí být do 31. října zaslány nebo osobně předány v dětském oddělení Městské knihovny Břeclav. 


Nakresli své oblíbené místo v okolí
V tomtéž termínu se v rámci projektu Jižní Morava čte a při příležitosti Týdne knihoven uskuteční v dětském oddělení ještě jedna výtvarná soutěž pro nejmladší děti (4-7 let) s následnou výstavou nejlepších prací s tématem Nakresli své oblíbené místo v okolí.

 

Žádné komentáře: