středa 4. října 2017

Projezme se ke zdraví II.Na červnovou přednášku Stanislav Skřičky Projezme se ke zdraví, aneb jak se zbavit nemocí, naváže její pokračování, které se bude konat  v úterý 17. října v 18 hodin v malém sále knihovny. Zájemci se mohou dozvědět další podnětné odpovědi na témata, týkající se zdravého životního stylu.


Žádné komentáře: