středa 21. října 2015

Neutrina - jedny z nejzáhadnějších částic

Cyklus Cesty nejen ke hvězdám pokračuje přednáškou RNDr. Vladimíra Wagnera, CSc.  z Ústavu jaderné fyziky AVČR  nazvanou Neutrina - jedny z nejzáhadnějších částic. 
Neutrina patří určitě k těm nejzáhadnějším částicím, které existují v našem vesmíru. Přednáška pojednává o tom, kde neutrina vznikají, jak se detekují, co nám mohou říci o struktuře hmoty, vlastnostech různých objektů v našem vesmíru a pro jaké případné aplikace je můžeme využít. 
Dozvíme se, co nám mohou říci neutrina ze Slunce, ze supernov nebo z nitra Země, proč se tak těžko chytají a co to znamená, že neutrina oscilují. Jak reálné je, že se opravdu pohybují nadsvětelnými rychlostmi? To vše v pátek 6. listopadu od 18 hodin v malém sále knihovny.


Žádné komentáře: